Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Besluitenlijst 3 maart 2020

Aanwezig:

  • Burgemeester: J. Kuin
  • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
  • Secretaris: J. van der Woude

Consultatie Veiligheidsplan VRG 2020-2024

Het college heeft besloten:

  1. De Raad in de gelegenheid te stellen wensen, reacties en/ of opmerkingen in te dienen op het (ontwerp) Veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen 2020-2024;
  2. De burgemeester bij het ontstaan van wensen, reacties en/ of opmerking opdracht te geven deze schriftelijk in te dienen bij de Veiligheidsregio Groningen voor 24-4-2020.