Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Besluitenlijst 25 februari 2020

Aanwezig:

  • Burgemeester: J. Kuin
  • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
  • Secretaris: J. van der Woude

Gewijzigde openingstijden 2020

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met de gewijzigde openingstijden gedurende de zomer- en kerstvakantie.
  2. In te stemmen met de gewijzigde openingstijden 22 mei en 18 juni 2020.
  3. In te stemmen met de openstelling van het gemeentehuis op 22 mei van 09:00 tot 10:00 uur, voor de burgerlijke stand.

Benoeming leden welstandscommissie

Het college heeft besloten:

  1. De raad voor te stellen de leden van de welstandscommissie te (her)benoemen
  2. Raadsvoorstel onder redactie laten uit gaan