Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Besluitenlijst 24 november 2020

Besluitenlijst College B en W Pekela 24 november 2020

Aanwezig: Burgemeester J. Kuin, wethouders H. Hemmes en J. van Mannekes en secretaris J. van der Woude

Afwezig: wethouder H. Busemann.

Besluiten

Productieverliesregeling Ommelander Samenwerking oktober, november, december 2020

Het college heeft besloten: aangehouden.

Aanwijzing gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

Het college heeft besloten :

  1. Akkoord te gaan met: de aanwijzing van de gemeentesecretaris/algemeen directeur met ingang van 1 december 2020.

Opheffing Gemeenschappelijke Regeling (GR) de Kompanjie, werkorganisatie voor de gemeenten Pekela en Veendam.

Het college heeft besloten :

  1. De burgemeesters en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Pekela besluiten, onder voorwaarde van toestemming van de raad, de GR de Kompanjie, werkorganisatie voor de gemeenten Pekela en Veendam op te heffen conform art. 36 van de statuten van de GR.

  2. Dit besluit om toestemming voor te leggen aan de gemeenteraad.

  3. De beëindigingsovereenkomst van 23 september 2020 vast te stellen als opheffingsregeling van de GR.

  4. Bijgaand conceptraadsvoorstel vast te stellen.