Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Besluitenlijst 18 februari 2020

Aanwezig:

  • Burgemeester: J. Kuin
  • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
  • Secretaris: J. van der Woude

Raadsconsultatie Regionale Energie Strategie (RES)

Het college heeft besloten:

  1. Het consultatiedocument Regionale Energie Strategie (RES) samen met de begeleidende brief naar de raad te sturen.

Waterketenakkoord Groningen - Noord Drenthe 2020-2025

Het college heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met de dienstverleningsovereenkomst met de VGG voor het aanstellen van de waterregisseur en de aanvullende dienstverlening
  2. De kosten komen ten laste van de Rioolheffing