Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Besluitenlijst 15 september 2020

Aanwezig:

  • Burgemeester: J. Kuin
  • Wethouders: J. van Mannekes en H. Busemann
  • Secretaris: J. van der Woude

Afwezig:

  • Wethouder: H. Hemmes

Wob-verzoek inzake Team Keizer

Het college heeft besloten:

  1. Het Wob-verzoek gedeeltelijk (geanonimiseerd) toe te wijzen
  2.  het Wob -verzoek gedeeltelijk door te sturen naar het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam De Kompanjie
  3. het Wob - verzoek gedeeltelijk af te wijzen