Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Besluitenlijst 14 januari 2020

Aanwezig:

  • burgemeester J. Kuin,
  • wethouders : H. Hemmes,  J. van Mannekes en H. Busemann
  • Secretaris:  J. van der Woude

Verkoop winkelruimte De Helling 2 te Oude Pekela

Het college heeft besloten:

  1. De Helling  2 te Oude Pekela te verkopen;
  2. De grond achter het pand 'om niet' in bruikleen te geven voor gebruik van parkeerplaatsen;
  3. De verkoopopbrengst te betrekken bij de actualisatie van aankopen vastgoed en het Centrumplan Oude Pekela.

Samenwerking bij de inkoop jeugdhulp na 2021

Aangehouden voor nader overleg.

Offertes SDO Support onderzoek en reëel tarief huishoudelijke ondersteuning

aangehouden voor nader overleg.