Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Besluitenlijst 10 maart 2020

Aanwezig:

  • Burgemeester: J. Kuin
  • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
  • Secretaris: J. van der Woude

Geactualiseerd MeerJarenOnderhoudsProgramma (MJOP) 2020-2023

Het college heeft besloten:

  1. het geactualiseerde MeerJarenOnderhoudsProgramma 2020-2023 vast te stellen.
  2. het restantbudget voor het meerjarig onderhoud van gebouwen laten vrijvallen

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen in het centrum van Oude Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Een verkeersbesluit te nemen voor het uitvoeren van diverse verkeersmaatregelen in het centrum van Oude Pekela, conform bijgevoegd verkeersbesluit.
  2. Dit verkeersbesluit op de voorgeschreven wijze te publiceren en ter inzage te leggen.