Omgevingswet

Met de Omgevingswet worden wetten en regels over de leefomgeving vereenvoudigen en samengevoegd in één nieuwe wet. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De inwerkingtreding van de wet staat gepland op 1 januari 2024.

Waarom de Omgevingswet?

Omgevingswet moet het systeem eenvoudiger maken: één wet die alle wetten voor de leefomgeving vereenvoudigt, bundelt en moderniseert. Daarbij gaat het om wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. In de afgelopen jaren zijn er veel wetten en regels op het gebied van onze leefomgeving ontstaan. Inmiddels is dit een zeer complex en uitgebreid systeem geworden dat niet altijd even duidelijk en overzichtelijk is. Het ontwikkelen van plannen is daardoor nu tijdrovend en te complex.

Omgevingsloket

In het nieuwe digitale omgevingsloket kan iedereen op één plek alle informatie vinden die nodig is. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratie en snellere doorlooptijden dan nu het geval is.

Bestemmingsplanaanvragen tot de Omgevingswet

Na 1 juli 2023 heeft u de keuze om voor een bouwproject een bestemmingsplan of omgevingsplan bij ons in te dienen. Op dit moment kunt u beide plannen bij ons indienen. Een bestemmingsplan is nog volgens de huidige werkwijze maar dient het concept afgerond te zijn vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een omgevingsplan is volgens de toekomstige werkwijze maar deze is nog niet inwerking getreden. Hieronder leest u meer: 

Bestemmingsplan

Als u bij ons een bestemmingsplan wilt indienen, moet het ontwerpplan voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024) ter inzage liggen. Hierbij moet u rekening houden met het feit dat de gemeente advies moet vragen over uw plan bij andere organisaties. Dit kost tijd. Lever uw bestemmingsplan daarom zo compleet mogelijk en ruim voor 1 januari 2024 bij ons aan. Lukt dit niet en treedt de Omgevingswet ook daadwerkelijk op 1 januari 2024 in werking? Dan loopt u het risico dat u alsnog een omgevingsplan moet opstellen. Dit geldt overigens ook voor uitwerkingsplannen en wijzigingsplannen. 

Omgevingsplan 

U kunt er ook voor kiezen om (alvast) een omgevingsplan op te stellen. U loopt hierbij niet het risico dat uw bestemminsplan niet meer afgerond kan worden, omdat deze niet op tijd ter inzage lag. Echter, ook het opstellen van een omgevingsplan kent een risico. Als de Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld, moet u wachten tot de nieuwe datum van inwerkingtreding of u kunt ervoor kiezen om alsnog een bestemmingsplan te maken.