Stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering

De gemeente Pekela geeft leningen uit om particuliere woningeigenaren hun woningen duurzaam te laten verbeteren.

De gemeente Pekela geeft vanaf 1 januari 2014 leningen uit om particuliere woningeigenaren hun woningen duurzaam te laten verbeteren. Hieronder staan in het kort de belangrijkste vragen en antwoorden over deze leningen op een rij.

Voor wie is deze lening?

De lening is voor eigenaren/bewoners van woningen met een WOZ-waarde van maximaal € 150.000. Vanaf mei 2017 kunnen ook eigenaren/bewoners van woningen die zijn aangewezen als gemeentelijk monument, voor de lening in aanmerking komen. Voor hen geldt de maximale WOZ-waarde van de woning niet. De woning mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.

Wat mag ik met de lening doen?

De lening is er om het casco[1] van de woning te verbeteren, samen met het nemen van energiebesparende maatregelen[2]. Bij gemeentelijke woonhuismonumenten kunnen ook herstelwerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het behoud van het monument met de lening worden uitgevoerd.

Hoeveel kan ik lenen?

De lening bedraagt minimaal € 2500 en maximaal € 15.000.

In hoeveel tijd moet ik de lening terugbetalen?

De lening moet in 15 jaar terugbetaald worden.

Betaal ik ook rente over de lening?

Ja, er wordt 1% rente gerekend over de lening, te vermeerderen met het door SVn gehanteerde opslagpercentage. Dit percentage blijft gedurende de hele looptijd gelijk.

Wat gebeurt er als de € 200.000 bijna op is?

Aanvragen worden op volgorde van aanmelding in behandeling genomen. De dag waarop de complete aanvraag is ingediend telt als ontvangstdatum. Als er op de dag dat het potje bijna leeg, is meer aanvragen binnenkomen, zal er geloot worden tussen deze aanvragen.

Volgt er ook een krediettoets?

Ja, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), die voor ons de regeling uitvoert zal een krediettoets uitvoeren.

Hoe kan ik de lening aanvragen?

U kunt uw belangstelling voor de lening telefonisch melden bij de gemeente Pekela, 0597-617 555. Ook kunt u uw belangstelling per mail doorgeven op het e-mailadres info@pekela.nl. Daarna wordt u (terug)gebeld voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Als het formulier compleet is ingevuld en alle bijlagen zijn bijgevoegd kan de aanvraag ingediend worden. Vervolgens zal de aanvraag behandeld worden.

Meer informatie?

Raadpleeg de volledige stimuleringsregeling 2016 (pdf, 2.123 kB).