Pekela geeft gas!

In juni 2018 heeft de gemeente, op initiatief van actieve inwoners uit Boven Pekela, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een subsidie aangevraagd voor een proeftuin aardgasvrij. Op 1 oktober 2018 hebben we te horen gekregen dat de subsidie van ruim 4 miljoen euro is toegekend!

Wat houdt het project in?

Het project om Boven Pekela en Doorsnee tot aan de Ommelanderklap aardgasvrij te maken bestaat uit twee delen: gasbesparing en groengas opwek.

Gasbesparing

Het eerste deel bestaat uit het terugdringen van het gasverbruik. Dit gebeurt door het laten installeren van hybride warmtepompen. Het extra verbruik van elektriciteit dat deze pomp vraagt, wordt geleverd door 12 zonnepanelen die geplaatst worden. De ergste kieren in de woning worden gedicht. Hiermee kan gemiddeld 50% bespaard worden op het gasverbruik in de woningen.

Groengas opwek

Het aardgas dat dan nog nodig is zal vervangen worden door groengas. Dit groengas wordt opgewekt in een groengas fabriek. Ingrediënten voor dit groengas zijn rioolslib, etensresten, varkensmest, CO2 en waterstof.

Stand van zaken

Momenteel zijn circa 30 woningen van een maatwerkadvies voorzien en zijn er al 104 aanmeldingen om mee te doen met dit project! De eerste hybride warmtepomp is geïnstalleerd, de volgende 3 bijna. Op 1 december 2019 is de subsidieregeling geopend voor de bewoners die meedoen in dit project. Wilt u ook meedoen? Dan kunt u zich via het online formulier aanmelden.

Bijzonderheden

Meer informatie over dit unieke project via Pekela geeft gas!, u kunt ook een mail sturen naar pekelageeftgas@pekela.nl.

Wetten

Aanpak

Wilt u ook meedoen met het project om Boven Pekela en Doorsnee tot aan de Ommelanderklap aardgasvrij te maken? Meld u aan bij de gemeente. Dit kan online:

Aanmelden voor Pekela geeft gas!

  • Vul het digitale formulier volledig in
  • Voeg de gevraagde bijlagen toe:
    • Het advies dat u van het project heeft gekregen
    • De facturen van alle uitgevoerde werkzaamheden

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.