Monumentenbeleid

Het gemeentelijk beleid is vastgelegd in de nota Archeologiebeleid gemeente Pekela 2016 en de Erfgoedverordening Gemeente Pekela 2017.