Welstandsnota Pekela - concept 2022

De ‘Welstandsnota Pekela’ vervangt de huidige welstandsnota uit 2004. De nieuwe welstandsnota is soepeler, flexibeler en biedt meer ruimte voor maatwerk. Het uitgangspunt van de welstandsnota is dat we zuinig zijn op de gebouwen en plekken die we mooi vinden en die belangrijk zijn voor onze identiteit.
Het concept ‘Welstandsnota Pekela’ ligt momenteel overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening voor iedereen ter inzage.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Welstandsnota Pekela - concept 2022’, 15 september 2022, pdf, 14MB