Omgevingsvergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Bijvoorbeeld een dakkapel, een aanbouw of een inrit voor uw huis? Of wilt u een boom kappen? Hier zijn verschillende regels voor. En meestal wilt u meer dan 1 ding tegelijk regelen. Bijvoorbeeld omdat u ook gaat slopen.

Vaak moet u dan een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Voor alle verschillende activiteiten kunt u dat in 1 keer doen.

Voorbeelden van werkzaamheden waarvoor u een vergunning nodig heeft of melding moet doen:

 • Bouwen, verbouwen en slopen
 • Brandveiligheid
 • Monument verbouwen of slopen
 • Kappen van bomen
 • Reclame plaatsen

U heeft niet altijd een vergunning nodig. Bijvoorbeeld bij gewoon onderhoud aan uw woning of een dakkapel aan de achterkant van uw huis. Controleer dit op de site van Omgevingsloket Online.

Verandert er iets? Dit kan invloed hebben op de vergunning. Geef de verandering ook door.

Een medewerker van de gemeente of brandweer kan langskomen om te controleren.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn bijvoorbeeld:

 • U mag nog niet beginnen, als we nog geen beslissing hebben genomen over uw vergunningaanvraag.
 • De melding en de vergunning zijn niet persoonlijk. Bent u ondernemer? Krijgt het bedrijf een nieuwe eigenaar? Dan hoeft hij of zij geen nieuwe melding te doen of nieuwe vergunning aan te vragen.

Kosten

Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning moet u betalen. U betaalt deze kosten ook als u de vergunning niet krijgt.

Bijzonderheden

Meer weten?

Goed voorbereid beginnen aan uw verbouwing, informatie van Milieu Centraal.

Kijk voor het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl.

Wetten

Termijn

Doe de aanvraag zo snel mogelijk. Dan heeft u nog tijd om iets te veranderen, als dat nodig is.

Heeft u een vergunning nodig? Dan verschilt het hoeveel tijd we nodig hebben. De aanvraag van een omgevingsvergunning kan maximaal 8 of maximaal 26 weken duren. Dat is vanaf de datum waarop we uw aanvraag ontvangen hebben. We mogen deze termijn nog 1 maal met 6 weken verlengen.

De termijn van 26 weken is bij grote aanvragen zoals een omgevingsvergunning voor het milieu, een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van een gebouw of als uw project veel afwijkt van het bestemmingsplan.

Vraagt u voor meerdere zaken een omgevingsvergunning aan? En zijn er verschillende beslistermijnen? Hou dan rekening met de langste termijn.

Aanpak

Kijk eerst of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding kunt doen. Dit controleert u via Omgevingsloket Online.

U kunt uw plannen ook eerst met 1 van onze medewerkers bespreken. Dit heet vooroverleg. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Maak daarvoor een afspraak. De afspraak maakt u telefonisch of online.

Doe de aanvraag online. Ook dit gaat via het Omgevingsloket Online.

 • Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:
  • uw DigiD of eHerkenning voor een bedrijf

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Bij een uitgebreide procedure kunt u na onze beslissing direct in beroep gaan.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

 • Voor een reclamebord aan een gebouw of een lichtbak, vraagt u een omgevingsvergunning bij ons aan. Dit is niet nodig als een reclamebord kleiner is dan 50 bij 50 centimeter. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket.  
  Wij kijken of:  

  • de reclame past bij de plek en het gebouw waar het aan vastzit  
  • niemand last heeft van de reclame.  

  Geef bij de aanvraag aan:  

  • waarom u reclame plaatst.
  • waar u de reclame plaatst (bijvoorbeeld de plek op een plattegrond).
  • hoe groot de reclame is.

  Stuur een voorbeeld van de reclame mee.

  Lees verder
 • Hiervoor bestaan regels. Kijk eerst of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit controleert u via het Omgevingsloket online. De aanvraag doet u daar ook.

  Lees verder
 • Weet u nog niet zeker of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of vraagt u zich af of u er wel 1 zou kunnen krijgen? Maak een afspraak voor vooroverleg. Tijdens het vooroverleg laat u uw plan zien aan iemand van de gemeente. We kijken naar uw plannen en of de plannen binnen het bestemmingsplan passen.

  U kunt ook een conceptaanvraag indienen. Wij controleren dan of uw plannen aan de wettelijke regels voldoen. U krijgt van ons schriftelijke bericht of uw plannen haalbaar zijn en of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Ook hoort u of uw plannen aangepast moeten worden. Voor een conceptaanvraag moet u wel betalen. Het bedrag hangt af van het soort aanvraag. U kunt daarna aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning beginnen. Doet u dit na een vooroverleg? Dan krijgt u 20% korting. Vraagt u een omgevingsvergunning aan binnen 1 jaar na de conceptaanvraag? Dan krijgt u de kosten van de conceptaanvraag als korting op de omgevingsvergunning. 

  Een conceptaanvraag vraagt u aan via het Omgevingsloket. Stuur zoveel mogelijk informatie mee. Over hoe het nu is en hoe het gaat worden. Bijvoorbeeld tekeningen of plattegronden van het gebied of gebouw, foto’s en een omschrijving.

  Er zijn geen regels over hoe snel we moeten reageren. Wel zijn er kosten.

  Lees verder
 • Als wij het bestemmingsplan veranderen, kunt u daar last van hebben. Bijvoorbeeld omdat er ineens een flatgebouw naast uw huis gebouwd mag worden. U kunt uw woning dan voor minder geld verkopen dan eerst. Dit heet planschade. 

  Vindt u dat u nadeel heeft van een verandering van het bestemmingsplan of een vergelijkbaar ruimtelijk plan? Dan kunt u ons om een vergoeding vragen. Een deel van de schade kunt u soms terugkrijgen. Er is altijd een eigen risico als: 

  • uw inkomen daalt door de verandering 
  • uw pand minder waard wordt door de verandering 

  Er zijn een paar voorwaarden. Bijvoorbeeld:

  • U kon niet van tevoren weten dat u schade zou krijgen toen u het huis of de grond kocht. 
  • U krijgt geen andere tegemoetkoming voor de schade. 

  Vraag het op tijd aan. In ieder geval binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan definitief is geworden. Geef onder andere aan waarom u een schadevergoeding vraagt. Let op, de hele aanvraagtijd kan een paar jaar duren. Als u het daarna niet eens bent met onze beslissing, mag u bezwaar maken. 

  Lees verder