Openbare laadpalen

Het elektrische vervoer in Nederland zal de komende jaren sterk toenemen en daarmee ook de behoefte aan laadpalen in de openbare ruimte. Landelijk wordt er gewerkt aan een openbare infrastructuur voor elektrisch rijden. In Drenthe en Groningen worden er de komende jaren 1000 laadpalen geplaatst. Inwoners van onze gemeente kunnen een laadpaal aanvragen.

Landelijk wordt er gewerkt aan een openbare infrastructuur voor elektrisch rijden. In Drenthe en Groningen worden er de komende jaren 1000 laadpalen geplaatst. Inwoners van onze gemeente kunnen een laadpaal aanvragen.

Wie kan er aanvragen?

De paal komt er alleen op aanvraag van  een (aspirant)eigenaar van een elektrische of plug-in hybride auto, die zijn auto niet op eigen terrein kan parkeren en opladen. Een overzicht van deze mogelijke locaties en adressen - met kaart - staat onder het kopje Plankaarten laadlocaties Pekela en Adressenlijst mogelijke laadlocaties.

Plankaart

De gemeente heeft een plankaart opgesteld waarop 53 mogelijke locaties voor een laadpaal zijn aangegeven. Deze plankaart maakt onderdeel uit van het ontwerp verkeersbesluit.

Openbare laadpalen

De aangevraagde laadpalen zijn openbaar en kunnen tegen laadkosten door iedereen (inwoners, bezoekers en forenzen) met een elektrische of plug-in hybride auto worden gebruikt.

Verkeersbesluit ligt ter inzage

Het verkeersbesluit en de bijbehorende plankaart liggen gedurende zes weken vanaf 17 september 2019 ter inzage in het gemeentehuis van Pekela. Op afspraak kunnen de stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. U kunt een afspraak maken via 0597-617555.

Beroep

Tegen het verkeerbesluit kan binnen zes weken na de eerste dag van ter inzage legging beroep worden ingesteld door degenen die in een eerdere fase zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen in te brengen. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, (Postbus 150, 9700 AD Groningen). U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via Rechtspraak digitale diensten voor burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Tegen de beslissing van de rechter kan eventueel nog beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Ieder die beroep instelt kan vragen haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Als u vindt dat u hierdoor in uw belangen wordt geschaad, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen (Postbus 150, 9700 AD Groningen). Als u een dergelijk verzoek indient moet u tegelijkertijd een beroepschrift indienen. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Aanvragen laadpaal

Het is mogelijk om, onder voorwaarden, gratis een laadpaal aan te vragen bij Allego. Dat kan via de website Openbare laadpaal Nederland.

Plankaarten laadlocaties Pekela

Adressenlijst mogelijke laadlocaties

De nummers van deze lijst van laadlocaties corresponderen met de Plankaarten laadlocaties Pekela.

 • parkeerplaats ter hoogte van Appelhof 39 blad 1
 • parkeerplaats ter hoogte van Apollolaan 101 blad 1
 • parkeerplaats ter hoogte van Veenroe 53 blad 1
 • parkeerplaats ter hoogte van Ring 114 blad 1
 • parkeerplaats ter hoogte van de Savornin Lohmanlaan 40 blad 1
 • parkeerplaats ter hoogte van Ring 16 blad 1
 • parkeerplaats Apollolaan ter hoogte van Gruppel 29 blad 1
 • parkeerplaats ter hoogte van Spoetnikstraat 51 blad 1
 • parkeerplaats ter hoogte van Apollolaan 80 blad 1
 • parkeerplaats ter hoogte van Titanstraat 1 blad 1
 • parkeerplaats ter hoogte van Burgemeester van Weeringstraat 30 blad 1
 • parkeerplaats ter hoogte van Rozenhof 17 blad 1
 • parkeerplaats ter hoogte van Hendrik Westerstraat 30 blad 1
 • parkeerplaats ter hoogte van Meidoornstraat 6 blad 1
 • parkeerplaats ter hoogte van Burgemeester van Weeringstraat 27 blad 1
 • parkeerplaats ter hoogte van Schoolstraat 6 blad 1
 • parkeerterrein Sportlaan, bij Feiko Clockschool blad 2
 • parkeerterrein Sportlaan, bij De Binding blad 2
 • parkeerplaats ter hoogte van Acaciastraat 15 blad 2
 • parkeerplaats ter hoogte van Hugo de Grootstraat 223 blad 2
 • parkeerplaats ter hoogte van Scheepshellingstraat 114 blad 2
 • parkeerplaats ter hoogte van Scheepvaartstraat 56 blad 2
 • parkeerplaats ter hoogte van Hugo de Grootstraat 114 blad 2
 • parkeerplaats ter hoogte van Scheepvaartstraat 20 blad 2
 • parkeerplaats ter hoogte van Scheepshellingstraat 80 blad 2
 • parkeerterrein De Helling, bij winkelcentrum blad 2
 • parkeerterrein Raadhuislaan, bij gemeentehuis blad 2
 • parkeerplaats ter hoogte van Hugo de Grootstraat 95A blad 2
 • parkeerplaats ter hoogte van Johan van Oldebarneveldstraat 1 blad 2
 • parkeerplaats ter hoogte van Burgemeester Snaterlaan 84 blad 2
 • parkeerplaats ter hoogte van Vrijheidsstraat 21 blad 2
 • parkeerplaats ter hoogte van Scholtenswijk 1 blad 2
 • parkeerplaats ter hoogte van Achterlangs 27 blad 2
 • parkeerplaats ter hoogte van Eltjenswijk 51 blad 2
 • parkeerplaats ter hoogte van Abraham Toncmanstraat 16 blad 2
 • parkeerplaats ter hoogte van Veerstraat 54 blad 3
 • parkeerterrein Heeresmeer, ter hoogte van Rondweg 40 blad 4
 • parkeerplaats ter hoogte van Vinkenlaan 21 blad 4
 • parkeerplaats ter hoogte van Mezenlaan 39 blad 4
 • parkeerterrein hoogte van Mezenlaan 27 blad 4
 • parkeerplaats ter hoogte van Dennenlaan 31 blad 4
 • parkeerplaats ter hoogte van Goudenregenlaan 14 blad 4
 • parkeerplaats ter hoogte van Meidoornlaan 13 blad 4
 • parkeerplaats ter hoogte van Meidoornlaan 55 blad 4
 • parkeerterrein Kerkstraat, bij winkelcentrum blad 4
 • parkeerplaats ter hoogte van Berkenlaan 18 blad 4
 • parkeerplaats ter hoogte van Rozenlaan 17 blad 4
 • parkeerplaats ter hoogte van Prunuslaan 4 blad 4
 • parkeerplaats ter hoogte van de Roemer 1 blad 4
 • parkeerplaats ter hoogte van Harm van der Laanweg 16 blad 5
 • parkeerplaats ter hoogte van Jan Koolhoflaan 13 blad 5
 • parkeerplaats ter hoogte van Jan R. Stuutstraat 53 blad 5
 • parkeerterrein Noordercolonie, bij De Riggel blad 6