Woonvisie gemeente Pekela

De woonvisie is opgesteld om voor de inwoners een goede woonkwaliteit te behouden. De beleidsuitgangspunten zijn in de woonvisie vastgesteld.

De woonvisie bevat de visie op het wonen in de gemeente Pekela voor de komende 5 jaren, met een vooruitblik op de jaren daarna. In de woonvisie is vastgelegd hoe de gemeente wil werken aan goed wonen in de gemeente. We willen de kwaliteit van de woningvoorraad versterken en de woningvoorraad toekomstbestendig maken. We willen dat iedereen in Pekela geschikte woonruimte kan vinden die aansluit bij de eigen behoefte. In de woonvisie wordt daarom ingegaan op leefbaarheid in de dorpen, de bestaande woningvoorraad, nieuwbouw, sociaal wonen en wonen met zorg.

Vastgestelde woonvisie gemeente Pekela (pdf, 1.501 kB)

Het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen is een samenwerking tussen de Oost-Groninger gemeentes, de provincie Groningen, woningcorporaties en zorgpartijen.

Regionaal woon- en leefbaarheidsplan Oost-Groningen (pdf, 2.628 kB)