Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Oude Pekela

In dit gebied zijn de volgende digitale plannen in procedure gebracht of in werking getreden:

Bestemmingsplan “Tweede partiële herziening Koertsmeulen” (ontwerp)

Vaststelling Facetbestemmingsplan opheffing geluidszone bedrijventerrein Aa-Stroom

Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Aa-Stroom

Vaststelling uitwerkingsplan 4 woningen Tuinbouwwijk

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oude Pekela

Bestemmingsplan Bedrijventerrein West

Bestemmingsplan Bedrijventerrein West herziening

Bestemmingsplan Koertsmeulen

Partiële herziening bestemmingsplan Bedrijventerrein West bedrijfswoningen

Vaststelling bestemmingsplan “Eerste herziening bestemmingsplan Koertsmeulen Oude Pekela” en besluit hogere geluidsgrenswaarde Wet geluidhinder

Planhistorie

Ontwerp facetbestemmingsplan ‘opheffing geluidszone Bedrijventerrein Aa-Stroom’

Ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Aa-Stroom

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Aa-Stroom in voorbereiding