Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Nieuwe Pekela

In dit gebied zijn de volgende digitale plannen in procedure gebracht of in werking getreden:

Ontwerp wijzigingsplan J. Oldenburgerstraat E 99

Vaststelling bestemmingsplan Seringenlaan - Meidoornlaan Nieuwe Pekela

Ontwerp Eerste herziening van het bestemmingsplan Nieuwe Pekela/Partiële herziening Bedrijventerrein West bedrijfswoningen

Nieuwe Pekela