Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Buitengebied

In dit gebied zijn de volgende digitale plannen in procedure gebracht of in werking getreden:

Bestemmingsplan Ceresweg 16 Oude Pekela (ontwerp)

Bestemmingsplan “Veegplan buitengebied Pekela 2019” (ontwerp)

Bestemmingsplan verlegging gasleiding N-366 (vastgesteld)

Bestemmingsplan verlegging gasleiding Gaslaan (vastgesteld)

Beleidskader bodemprofielputten Pekela en Veendam (vastgesteld)

Bestemmingsplan buitengebied vastgesteld

Bestemmingsplan De Linten, partiële herziening J.R. Stuutstraat F5

Bestemmingsplan De Linten

Geluidscontour aardgasbuffer Zuidwending

Landelijk gebied Oude Pekela

Zandwinning Kruiselwerk