Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Bestemmingsplannen

Met bestemmingsplannen regelt de gemeente waar u wel en niet mag bouwen. En hoe u gebouwen en gronden mag gebruiken.

 • Bestemmingsplan

  Elke plek in Nederland heeft een bestemming. De bestemming van een plek bepaalt welke activiteiten op die plek mogen plaatsvinden.

 • Plangebieden

  Plangebieden van gemeente Pekela. Het is mogelijk dat voor het plangebied waarnaar u op zoek bent nog geen digitaal bestemmingsplan bestaat. Hierover kunt u nadere informatie verkrijgen bij de gemeente.

 • Woonvisie gemeente Pekela

  De woonvisie is opgesteld om voor de inwoners een goede woonkwaliteit te behouden. De beleidsuitgangspunten zijn in de woonvisie vastgesteld.

 • Structuurvisie gemeente Pekela

  pdf, 833kB

  De structuurvisie is een richtinggevend instrument voor het ruimtelijk beleid voor het grondgebied van de gehele gemeente.

 • Structuurvisie per dorp

  pdf, 1MB

  De structuurvisie is een richtinggevend instrument voor het ruimtelijk beleid voor het grondgebied van de gehele gemeente.

 • Ruimtelijke Ontwikkelingsperspectief Pekela

  pdf, 7MB

  Het ontwikkelingsperspectief gaat over de ruimtelijke kwaliteit van de gemeenten Veendam en Pekela.