Nieuwe Pekela

In dit gebied zijn de volgende digitale plannen in procedure gebracht of in werking getreden:

Ontwerp wijzigingsplan J. Oldenburgerstraat E 99

Vaststelling bestemmingsplan Seringenlaan - Meidoornlaan Nieuwe Pekela

Ontwerp Eerste herziening van het bestemmingsplan Nieuwe Pekela/Partiële herziening Bedrijventerrein West bedrijfswoningen

Nieuwe Pekela