Buitengebied

In dit gebied zijn de volgende digitale plannen in procedure gebracht of in werking getreden:

Bestemmingsplan Ceresweg 16 Oude Pekela (ontwerp)

Bestemmingsplan “Veegplan buitengebied Pekela 2019” (ontwerp)

Bestemmingsplan verlegging gasleiding N-366 (vastgesteld)

Bestemmingsplan verlegging gasleiding Gaslaan (vastgesteld)

Beleidskader bodemprofielputten Pekela en Veendam (vastgesteld)

Bestemmingsplan buitengebied vastgesteld

Bestemmingsplan De Linten, partiële herziening J.R. Stuutstraat F5

Bestemmingsplan De Linten

Geluidscontour aardgasbuffer Zuidwending

Landelijk gebied Oude Pekela

Zandwinning Kruiselwerk