Bestemmingsplannen

Met bestemmingsplannen regelt de gemeente waar u wel en niet mag bouwen. En hoe u gebouwen en gronden mag gebruiken.

 • Bestemmingsplan

  Elke plek in Nederland heeft een bestemming. De bestemming van een plek bepaalt welke activiteiten op die plek mogen plaatsvinden.

 • Plangebieden

  Plangebieden van gemeente Pekela. Het is mogelijk dat voor het plangebied waarnaar u op zoek bent nog geen digitaal bestemmingsplan bestaat. Hierover kunt u nadere informatie verkrijgen bij de gemeente.

 • Woonvisie gemeente Pekela

  Heel Nederland heeft te maken met een groeiende vraag naar nieuwe woningen en wil woningbouw versnellen; dit geldt ook voor de gemeente Pekela. Hiervoor is het Afwegingskader Woningbouw Pekela gemaakt, samen met het addendum op de Woonvisie en recent woningmarkt onderzoek.

 • Structuurvisie gemeente Pekela

  pdf, 833kB

  De structuurvisie is een richtinggevend instrument voor het ruimtelijk beleid voor het grondgebied van de gehele gemeente.

 • Structuurvisie per dorp

  pdf, 1MB

  De structuurvisie is een richtinggevend instrument voor het ruimtelijk beleid voor het grondgebied van de gehele gemeente.

 • Ruimtelijke Ontwikkelingsperspectief Pekela

  pdf, 7MB

  Het ontwikkelingsperspectief gaat over de ruimtelijke kwaliteit van de gemeenten Veendam en Pekela.