Hondenbelasting

Als inwoner van de gemeente Pekela betaalt u hondenbelasting als u één of meer honden houdt. De hondenbelasting geldt ook voor honden die in het buitengebied verblijven en voor honden die niet op de openbare weg komen. Alleen voor blindegeleidehonden en gehandicaptenhonden hoeft u geen hondenbelasting te betalen.

Voor honden die in een kennel worden gehouden, moet ook hondenbelasting worden betaald. Hiervoor geldt een kenneltarief.

Kosten

  • 1e hond: € 66,20
  • 2e hond: € 88,25
  • Vanaf 3e hond: € 109,80
  • Kennel: € 202,85

Er wordt geen kwijtschelding verleend voor de hondenbelasting.

(kosten 2022)

Termijn

De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar. Indien u in de loop van het belastingjaar houder wordt van een of meer hond(en), dan bent u voor deze hond(en) belastingplichtig voor de resterende volle kalendermaanden van het jaar.

Als u in de loop van het jaar ophoudt houder te zijn van een of meer hond(en), kunt u aanspraak maken op ontheffing voor de nog resterende volle kalendermaanden van het belastingjaar.

Aanpak

U kunt het aan- of afmelden van uw hond(en) online doorgeven, dit werkt zo:

  • Houd uw DigiD bij de hand.

Aanmelden of afmelden hondenbelasting

Voor honden die in een kennel worden gehouden, moet ook hondenbelasting worden betaald. Hiervoor geldt een kenneltarief. Indien u in aanmerking wilt komen voor een kenneltarief dient u een "Kennelregistratie" van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland te kunnen overleggen.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.