Takkenroute

Er wordt door de gemeente een inzamelroute voor takken gereden. Het laten ophalen van uw grof snoeiafval moet u aanmelden.

De takkenroute is bedoeld voor het grof snoeimateriaal. Klein materiaal kan worden aangeboden in de groene container en groter materiaal kan naar het afvalbrengstation worden gebracht.

Wanneer

De weken waarin de gemeente de inzamelroute voor takken rijdt wordt via de website bekend gemaakt.

Voorwaarden

 • Maximaal 5 M3 aanbieden
 • Uitsluitend aanbieden voor de eigen woning aan de openbare weg. Het creëren van verzamelplaatsen is niet toegestaan.
 • Alleen losse takken (snoeihout) van minimaal 2 centimeter tot maximaal 12 centimeter doorsnede worden meegenomen.
 • Graag alle dikke einden van de takken dezelfde kant uit.
 • De takken los neerleggen (niet bundelen, geen touw, spijkers of iets dergelijks)
 • Geen stronken, kluiten, complete bomen, struiken of ander groot materiaal.
 • Snoeimateriaal van coniferen, dennen, sparren, lariksen en dergelijke mag niet worden aangeboden (in verband met schimmelvorming). Dit wordt ook niet meegenomen en moet zelf afgevoerd worden naar het brengstation Holland Marsh. 
 • Geen heggenknipsel of ander klein materiaal.

Kosten

Er zijn aan de inzameling geen kosten verbonden. 

Aanpak

Grof snoeiafval aanmelden voor de inzameling gaat als volgt:

 • Aanmelden kan in de drie weken voorafgaand de inzamelweek
 • De aanmelding moet in elk geval de vrijdag voorafgaand aan de inzamelweek gedaan zijn
 • Neem contact op met de gemeente om het grof snoeiafval aan te melden.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult of achterlaat.