Proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten

Model I 1. Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van het onderzoek naar de kandidatenlijsten.

1. Verkiezing

Het gaat om de verkiezing van de gemeenteraad van Pekela.

2. Zitting

Het betreft de zitting van het centraal stembureau in Pekela
Datum zitting: 1 februari 2022
Tijdstip zitting: 16:00 uur

3. Kandidatenlijsten

De volgende kandidatenlijsten zijn ingeleverd:

Kieskring Pekela

  Aanduiding boven kandidatenlijst Naam en voorletters eerste kandidaat Aantal namen op de lijst
1. CDA Oppewal, F. (Feike) (m) 9
2. GROENLINKS Knevelman-Hulshof. H (Elly) (v) 10
3. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Kuiper, R.K. (Reiny) (m) 12
4. PVV (Partij voor de Vrijheid) van Dooren, A.C. (Arthur) (m) 8
5. Samen voor Pekela Kupers, G.A. (Lex) (m) 12
6. SP (Socialistische Partij) Siegers, H. (Mans) (m) 14
7. VVD Fridrichs-Kok, J.J. (Jolanda) (v) 5

4. Geconstateerde verzuimen

Bij het onderzoek naar de kandidatenlijsten zijn geen herstelbare verzuimen geconstateerd

5. Ondertekening

Datum: 1 februari 2022
Naam en handtekening voorzitter: J. Kuin
Naam en handtekening leden