Openbare zitting centraal- en hoofdstembureau Pekela

Op maandag 21 maart 2022 is er om 10.00 uur een zitting van het Centraal- en Hoofdstembureau van de gemeente Pekela in het gemeentehuis. Tijdens deze zitting beslist het centraal stembureau over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Tijdens de zitting worden de ingediende in bezwaren tegen de uitslag behandeld. De zitting is tevens live te volgen.

Bezwaren vooraf melden

Mocht u bezwaar willen indienen tegen de verkiezingsuitslag dan verzoeken wij u dat vooraf te melden met de gronden van uw bezwaar. U hebt de mogelijkheid om uw bezwaar persoonlijk of digitaal toe te lichten tijdens de zitting. U kunt uw bezwaar melden door een email te sturen naar verkiezingen@pekela.nl onder vermeldingen van uw naam en telefoonnummer.  

Zitting Centraal Stembureau volgen

Er is beperkte mogelijkheid om bij de zitting van het Centraal Stembureau aanwezig te zijn. Meldt u zich daarom vooraf telefonisch aan bij de raadsgriffier, mevrouw Kromkamp via 0597 617555. De zitting van het Centraal Stembureau is daarom ook digitaal te volgen via een livestream:

Livestream zitting centraal stembureau