Stemmen op 16 maart 2022

Waarom stemmen?

Stemmen is een belangrijk recht voor u als inwoner. Door te stemmen beslist u mee over hoe de gemeenteraad er de komende 4 jaar uit gaat zien. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad is volksvertegenwoordiger, stelt de kaders vast en controleert het college van burgemeester en wethouders. Eens per 4 jaar bepaalt u bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de gemeenteraad. Gemeenteraadsleden vertegenwoordigen u als inwoner van de gemeente Pekela. Met uw stem kunt u dus invloed uitoefenen op wat er in onze gemeente gebeurt. De gemeenteraad maakt uiteindelijk de keuze. Of het nu gaat om huisvesting, openbaar vervoer, horeca, sport of veiligheid; het zijn allemaal onderwerpen waar de gemeenteraad mee te maken heeft.

Wie mogen er stemmen?

  • U moet 18 jaar of ouder zijn.  
  • U mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.
  • U ontvangt een stempas als u op 1 februari 2022 in de gemeente Pekela woont (en ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen). 
  • Niet-Nederlanders die geen EU-burger zijn, mogen stemmen voor de gemeenteraad onder de volgende voorwaarden: 
  • Het kiesrecht geldt niet voor medewerkers van buitenlandse ambassades of consulaten. Dit geldt ook voor hun gezinnen. Een uitzondering is er voor medewerkers of gezinsleden die de Nederlandse nationaliteit hebben. Zij mogen wel stemmen. 

De stempassen worden verzonden in een envelop. 

Stempas kwijt?

Bent u uw stempas verloren of heeft u hem niet ontvangen, dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Wanneer uw stempas beschadigd raakt moet u ook een nieuwe stempas aanvragen. 
U kunt na de aanvraag van een nieuwe stempas alleen nog stemmen met de nieuwe stempas en uw identiteitsbewijs. 

Aanvragen kan op twee manieren:

Digitaal, via de website

U kunt tot en met vrijdag 11 maart 2022 online een nieuwe stempas aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Persoonlijk, in het gemeentehuis

U kunt tot en met 11 maart 2021, 17.00 uur aan de balie van het gemeentehuis een nieuwe stempas aanvragen. U moet een geldig identiteitsbewijs meenemen. U kunt niet voor iemand anders een nieuwe stempas aanvragen.

Verhuisd?

Bent u na 1 februari 2022 (datum kandidaatstelling) in de gemeente Pekela komen wonen? Dan ontvangt u van uw vorige woongemeente uw stempas.

Identiteitsbewijs mee

Als u gaat stemmen dan moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs meenemen. Voor deze stemming geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen! U brengt uw stem uit op een stembiljet.

Is uw identiteitsbewijs te lang verlopen of heeft u geen identiteitsbewijs? Dan kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen op het gemeentehuis. Vraag dit op tijd aan. De aanvraag duurt ongeveer een week. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Bent u uw identiteitsbewijs kort voor de verkiezingsdag verloren of is deze gestolen? En wilt u zelf stemmen? Dan heeft u een verklaring van vermissing en een pasje of ander document waar uw naam en foto op staat nodig. De verklaring van vermissing wordt opgemaakt op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. De verklaring van vermissing toont u aan de voorzitter van het stembureau. Ook laat u een pasje of ander document waarop uw naam en foto staat zien aan de voorzitter.

Uitleg stemmen

De website Hoe werkt stemmen legt uit hoe stemmen werkt. Op de website kunt u ook oefenen met stemmen.

  • U heeft uw stempas en een identiteitsbewijs nodig om te stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U kunt dit controleren door op uw identiteitsbewijs te kijken naar de tekst ‘Geldig tot’. Hier moet een datum van 16 maart 2017 of later vermeld staan. U neemt altijd het originele identiteitsbewijs mee als u zelf gaat stemmen. Een kopie is niet toegestaan.
  • Op het stembureau ontvangt u een stembiljet van een stembureaulid. 
  • U neemt het stembiljet mee naar een stemhokje. In het hokje ligt een rood potlood. Als u weet op wie u wilt stemmen, kleurt u het vakje voor de naam van uw kandidaat in. 
  • U vouwt het stembiljet zo op dat uw keuze niet zichtbaar is. De stemming is geheim. Niemand mag zien op wie u stemt.
  • U doet uw stembiljet in de daarvoor bestemde bussen.

Hulp bij stemmen

Lukt het u vanwege een lichamelijke beperking niet om het stembiljet in te vullen? Dan kunt u hulp krijgen in het stemhokje. Dit overlegt u met de voorzitter van het stembureau. U mag zelf bepalen wie u helpt in het stemhokje. 

Op wie kan ik stemmen?

Op de kandidatenlijst staan de politieke partijen vermeld die meedoen aan de verkiezingen. Elke politieke partij heeft een aantal kandidaten. U kiest één van deze kandidaten. U ontvangt de kandidatenlijsten per post, uiterlijk op maandag 14 maart 2022. Voor meer informatie kunt u ook de websites van de deelnemende partijen bezoeken.