Stemmen op 15 maart 2023

Op woensdag 15 maart 2023 vinden de verkiezingen voor de provinciale staten en de algemeen besturen van de waterschappen plaats. In aanloop naar deze verkiezingen vindt u op deze pagina alle informatie die u nodig heeft om straks uw stem te kunnen uitbrengen. U ontvangt de stempas uiterlijk twee weken voor de verkiezingen.

Waarom stemmen?

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de provinciale staten en de algemeen besturen van de waterschappen. Door te stemmen bepaalt u mee wie de komende 4 jaar over de plannen van de provincie en het waterschap beslissen.

Wie mogen er stemmen?

  • U moet 18 jaar of ouder zijn.  
  • U mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.
  • U ontvangt een stempas als u op 1 februari 2023 in de gemeente Pekela woont (en ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen). 
  • Niet-Nederlanders die geen EU-burger zijn, mogen stemmen onder de volgende voorwaarden: 
  • Het kiesrecht geldt niet voor medewerkers van buitenlandse ambassades of consulaten. Dit geldt ook voor hun gezinnen. Een uitzondering is er voor medewerkers of gezinsleden die de Nederlandse nationaliteit hebben. Zij mogen wel stemmen. 

De stempassen worden verzonden in een envelop.

Stempas kwijt of niet ontvangen?

Bent u uw stempas verloren of heeft u hem niet ontvangen, dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Wanneer uw stempas beschadigd raakt moet u ook een nieuwe stempas aanvragen. 
U kunt na de aanvraag van een nieuwe stempas alleen nog stemmen met de nieuwe stempas en uw identiteitsbewijs. 

Aanvragen kan op twee manieren:

Digitaal, via de website

U kunt tot en met vrijdag 10 maart 2023 online een nieuwe stempas aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Persoonlijk, in het gemeentehuis

U kunt tot en met 10 maart 2023, 17.00 uur aan de balie van het gemeentehuis een nieuwe stempas aanvragen. U moet een geldig identiteitsbewijs meenemen. U kunt niet voor iemand anders een nieuwe stempas aanvragen.

Verhuisd?

Bent u na 30 januari 2023 (datum kandidaatstelling) in de gemeente Pekela komen wonen? Dan ontvangt u van uw vorige woongemeente uw stempas.

Identiteitsbewijs mee

Als u gaat stemmen dan moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs meenemen. Voor deze stemming geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen! U brengt uw stem uit op een stembiljet.

Is uw identiteitsbewijs te lang verlopen of heeft u geen identiteitsbewijs? Dan kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen op het gemeentehuis. Vraag dit op tijd aan. De aanvraag duurt ongeveer een week. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Bent u uw identiteitsbewijs kort voor de verkiezingsdag verloren of is deze gestolen? En wilt u zelf stemmen? Dan heeft u een verklaring van vermissing en een pasje of ander document waar uw naam en foto op staat nodig. De verklaring van vermissing wordt opgemaakt op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. De verklaring van vermissing toont u aan de voorzitter van het stembureau. Ook laat u een pasje of ander document waarop uw naam en foto staat zien aan de voorzitter.

Uitleg stemmen

De website Hoe werkt stemmen legt uit hoe stemmen werkt. Op de website kunt u ook oefenen met stemmen.

  • U heeft uw stempas en een identiteitsbewijs nodig om te stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U kunt dit controleren door op uw identiteitsbewijs te kijken naar de tekst ‘Geldig tot’. Hier moet een datum van 15 maart 2018 of later vermeld staan. U neemt altijd het originele identiteitsbewijs mee als u zelf gaat stemmen. Een kopie is niet toegestaan.
  • Op het stembureau ontvangt u een stembiljet van een stembureaulid. 
  • U neemt het stembiljet mee naar een stemhokje. In het hokje ligt een rood potlood. Als u weet op wie u wilt stemmen, kleurt u het vakje voor de naam van uw kandidaat in. 
  • U vouwt het stembiljet zo op dat uw keuze niet zichtbaar is. De stemming is geheim. Niemand mag zien op wie u stemt.
  • U doet uw stembiljet in de daarvoor bestemde bussen.

Hulp bij stemmen

Lukt het u vanwege een lichamelijke beperking niet om het stembiljet in te vullen? Dan kunt u hulp krijgen in het stemhokje. Dit overlegt u met de voorzitter van het stembureau. U mag zelf bepalen wie u helpt in het stemhokje.