Iemand anders voor u laten stemmen

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit doet u door een machtiging af te geven. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Dit kan middels een onderhandse volmacht of een schriftelijke volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmacht stem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Stemmen middels onderhandse volmacht

Wie kunt u machtigen?

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen? Dan moet deze persoon een stempas hebben ontvangen voor deze verkiezing. De persoon die voor u stemt mag maximaal voor twee personen stemmen. Hij of zij moet alle stemmen tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.

Hoe kan ik iemand machtigen?

Op de achterkant van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Pekela woont en ook een stempas voor de verkiezing heeft ontvangen. 

Degene die voor u gaat stemmen heeft ook een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Een foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon mag ook. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U kunt dit controleren door op uw identiteitsbewijs te kijken naar de tekst ‘Geldig tot’. Hier moet een datum van 15 maart 2018 of later vermeld staan.

Kunt u op de verkiezingsdag toch zelf stemmen? Dan kunt u uw stempas terugvragen bij degene die voor u zou gaan stemmen. Met uw stempas en uw originele identiteitsbewijs kunt u zelf weer stemmen. 

U kunt tot en met de verkiezingsdag iemand machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen. Het is niet toegestaan om de achterkant in te vullen als u al op het stembureau bent.

Fout gemaakt op de achterkant?

Heeft u uw gegevens en de gegevens van degene die voor u gaat stemmen omgedraaid? Dan kunt u op uw stempas met pijltjes aangeven waar de gegevens moeten staan. Is er een andere naam ingevuld en handtekening gezet van de persoon die voor u gaat stemmen? Dan kunt u dit niet meer verbeteren. U moet een nieuwe stempas aanvragen. Op de achterkant van de nieuwe stempas vult u de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen.

Voor 10 maart 2023 doorgeven

De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 10 maart 2023 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Let op als u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeeft

Met een kopie van uw identiteitsbewijs kan fraude gepleegd worden. Wanneer u een kopie afgeeft, schrijf dan het volgende op de kopie: 

  • dat het een kopie is
  • waarvoor de kopie wordt gebruikt
  • de datum waarop de kopie gebruikt kan worden
  • streep op de kopie uw burgerservicenummer door (ook in de strook nummers onderaan). 

Om een foto op uw mobiele telefoon te beveiligen kunt u gebruik maken van de KopieID app. Deze app kunt u downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone. 

Let erop dat het stembureau de gegevens op uw stempas nog moet kunnen vergelijken met de gegevens die op de kopie staan. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Rijksoverheid.

Stemmen middels Schriftelijke volmacht

Wie kunt u machtigen?

Bij de verkiezing van de Tweede Kamer en de verkiezing van het Europees Parlement kan elke andere kiezer in heel Nederland voor u stemmen. Bij de verkiezing voor de Provinciale Staten, het algemeen bestuur van het waterschap en de gemeente of eilandsraad moet degene die voor u stemt, in dezelfde provincie of gemeente of hetzelfde waterschap of openbaar lichaam wonen.

Hoe kan ik iemand machtigen?

Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuurt de kiezer een verzoekschrift naar de burgemeester van de gemeente waar de kiezer op de dag van kandidaatstelling woonde. Dit verzoekschrift moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen door de burgemeester zijn ontvangen. Hiervoor is een formulier beschikbaar (model L8) bij de gemeente. De kiezer en degene die is gemachtigd vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde hoeft, anders dan bij een onderhandse volmacht, niet in dezelfde gemeente te wonen. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmacht bewijs waarmee de gemachtigde namens de andere kiezer kan stemmen. Deze volmacht stem kan alleen worden uitgebracht door iemand die zelf in het stemlokaal stemt.

Degene die voor u stemt ontvangt een bewijs dat hij voor u mag stemmen. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen.

Voor 10 maart 2023 doorgeven

Uw verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 zijn ontvangen door uw gemeente of openbaar lichaam.

 Let op!

 Het initiatief om iemand voor u te laten stemmen moet van u zelf uit gaan. Een ander mag u niet vragen of hij voor u mag stemmen, dat is verboden. Ook is het verboden te betalen voor uw stem, of u op een andere manier te verplichten om uw stem door een ander te laten uitbrengen. U bent dan ook zelf strafbaar. Heeft u eenmaal iemand aangewezen om voor u te stemmen, dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.