Hoe werkt stemmen

Mag ik stemmen?
 • U moet 18 jaar of ouder zijn.  
 • U mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.
 • U ontvangt een stempas als u op 9 oktober 2023 (dag van kandidaatstelling) in de gemeente Veendam woont (en ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen).
 • Niet-Nederlanders die geen EU-burger zijn, mogen stemmen onder de volgende voorwaarden: 
 • Het kiesrecht geldt niet voor medewerkers van buitenlandse ambassades of consulaten. Dit geldt ook voor hun gezinnen. Een uitzondering is er voor medewerkers of gezinsleden die de Nederlandse nationaliteit hebben. Zij mogen wel stemmen.

 Zo werkt het stemmen 

 • Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing ontvangt u uw stempas.
 • Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau. 
 • Op het stembureau levert u uw stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.
 • Op het stembureau krijgt u een stembiljet. Hierop staan alle lijsten (partijen) die meedoen aan de verkiezing. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen.
 • Het stembiljet neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De stemhokjes in het stemlokaal staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.
 • Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen.
 • U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
 • Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien.
 • Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

Bekijk de stappen in beeld en tekst

Wat heb ik nodig om te stemmen?

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U kunt een van deze Nederlandse identiteitsbewijzen meenemen: uw paspoort, uw identiteitskaart of uw rijbewijs.

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Bij 'geldig tot' moet 23 november 2018 staan of een datum daarna.

Uw stempas ontvangt u voor 9 november 2023 via de post. Meer informatie: Stempas kwijt of niet ontvangen.

Mijn identiteitskaart is meer dan 5 jaar verlopen

Heeft u geen identiteitsbewijs of is dit meer dan 5 jaar verlopen? Dan kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen op het gemeentehuis. Vraag dit op tijd aan. De aanvraag duurt ongeveer een week. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Kunt u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen via een schriftelijke volmacht.

Mijn identiteitskaart is gestolen of kwijt

Is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u het kwijt? Met een verklaring van vermissing, afgegeven door de gemeente, kunt u toch stemmen. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Neem voor het stemmen de verklaring van vermissing mee en een een pasje met uw naam en foto mee. Bijvoorbeeld een gepersonaliseerde OV-chipkaart.

Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing

U kunt bij het stemmen één kandidaat per stembiljet kiezen door het bijbehorende vakje rood te kleuren. Als u meerdere vakjes inkleurt of iets op het stembiljet tekent of kleurt, is uw stembiljet ongeldig. Uw stem telt dan alleen mee voor de berekening van de opkomst. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u eenmalig om een nieuw stembiljet vragen.

Hulp bij stemmen

Lukt het u vanwege een lichamelijke beperking niet om het stembiljet in te vullen? Dan kunt u hulp krijgen in het stemhokje. Dit overlegt u met de voorzitter van het stembureau. U mag zelf bepalen wie u helpt in het stemhokje.

Geen kandidaat kiezen, maar wel uw stemrecht gebruiken?

Wilt u geen kandidaat kiezen, maar wel uw stemrecht gebruiken? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U gaat dan wel naar het stemhokje, maar kiest geen kandidaat. U vult dus niets in op het stembiljet.
 
Uw blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem of een niet-uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco stem telt wel mee bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.