Wedderwegkerk Oude Pekela

Kerkgebouw

De huidige kerk (voormalige Hervormde kerk) bestaat uit een langgerekt zaalgebouw met toren. De bouw van de kerk begon in 1683 en werd voltooid in 1685. De eerste predikant was W. Johannes. De zaalkerk telde vier ramen aan de lange zijde en twee aan de korte en had een afmeting van circa 19 x 11,2m. In het midden van de 18e eeuw was de kerk alweer te klein en werd met circa 10m, met twee ramen, vergroot richting het noordoosten. In de huidige zijgevels is aan de hand van de afwijkende kleur van de stenen de voormalige afmeting van de kerk nog goed te herleiden.

Interieur

Tijdens de restauratie van de kerk in 1975 en 1976 is een groot deel van het meubilair verwijderd. De nog aanwezige banken zijn herplaatste banken uit de 18e en 19e eeuw. De bankblokken langs de noordwest gevel stammen uit de 17e eeuw en zijn hersteld met onderdelen van de uitgenomen bankblokken tijdens de restauratie van 1975 en 1976. De preekstoel dateert vermoedelijk uit de 19e eeuw. Het klankbord is echter ouder, vermoedelijk 18e eeuw. De kerk heeft van oorsprong een houten zoldering gehad, die aan de onderzijde groenblauw is geweest. Doordat vleermuizen de strodokken onder de dakpannen hadden aangetast is door lekkage de houten zoldering dermate aangetast dat in 1851 werd besloten deze te vervangen. De grenen zolderbalken werden hierbij vervangen voor 9 ijzeren trekstangen. Het plafond werd vervangen door een gips gewelfd plafond met een schenkelconstructie. Het dak werd voorzien van een houten beschot.

Orgel

In 1864 werd er gekozen om een orgel van ‘Heer van Oeckelen’ te bestellen. De orgelkast is van grenenhout en wordt versiert door twee gesneden adelaars en een harp op de top. Aan het orgel werd ruim een jaar gewerkt en werd op 22 oktober 1865 ingewijd. In de jaren 1952-1954 is door Mense Ruiter een restauratie van het orgel uitgevoerd, later begin jaren 90 gevolgde door een nieuwe opknapbeurt door dezelfde firma. Het instrument heeft 19 registers, verdeeld over Hoofdwerk, Bovenwerk en Pedaal. De speeltafel zit aan de zijkant van het orgel.

Kerkhof

Het kerkhof omringt de kerk aan drie zijden. Het bevat graven uit de 19e en 20ste eeuw. Tot 1829 kon men in enkele gevallen in de kerk begraven worden. In het midden van de kerkzaal bevindt zich een gedenksteen uit 1821 voor de schoolhervormer Hendrik Wester

Hendrik Wester

Dit jaar is het 200 jaar geleden dat Hendrik Wester overleed. Hendrik Wester staat bekend als een van de grondleggers van een verbeterd onderwijs. Hij is vooral een man van de onderwijspraktijk, niet van de theorie. Na 1795 erkent de Bataafse overheid de waarde van zijn arbeid en benoemt hem in 1801 tot een van de eerste schoolopzieners in het land. Om het peil van de onderwijzers te verhogen richt Wester in 1802 in Winschoten een onderwijzersgezelschap op.

Waar kunt u de Wedderwegkerk vinden?

De Wedderwegkerk is te vinden aan de Hendrik Westerstraat 114.

Activiteiten tijdens Open Monumentendag

  • Openstelling kerk en kerkhof.
  • Er zijn mensen in de kerk aanwezig om uitleg te geven
  • Op gezette tijden orgelspel.
  • Boeken- en rommelmarkt op het kerkpad.
  • Koffie en thee verkrijgbaar

Meer informatie: Protestantse Gemeente Oude Pekela