2023

 • Gemeente Pekela trapt NK Tegelwippen af met inrichting Kooistralocatie

  05 juni 2023

  Het jaarlijkse NK Tegelwippen is begonnen. Tot en met 31 oktober 2023 gaat de gemeente Pekela de strijd aan met 150 Nederlandse gemeenten om Nederlandse tuinen klimaatbestendiger te maken en de biodiversiteit te bevorderen.

 • Expositie Oekraïense kunstwerken in hal gemeentehuis

  17 mei 2023

  Tot tenminste 15 augustus 2023 exposeren Oekraïense kunstenaressen uit de Molenhof verschillende werken in de hal van het gemeentehuis van Pekela.

 • Pekela wil inzetten op meer gezonde jaren

  17 mei 2023

  De gemeente Pekela zet in op meer gezonde jaren in Pekela met de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2023-2028. De nota beschrijft de grootste gezondheidsuitdagingen- en speerpunten voor de komende jaren. Op dit moment zijn de gezondheidscijfers in Pekela zorgelijk. Met het gezondheidsbeleid wil de gemeente stappen zetten om te zorgen voor meer gezonde jaren voor inwoners van Pekela. De Nota Lokaal Gezondheidsbeleid wordt 30 mei 2023 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • Pekela op weg naar een nieuwe Groen- en Watervisie

  26 april 2023

  De gemeente Pekela is bezig met het opstellen van een nieuwe Groen- en Watervisie en wil haar inwoners graag de mogelijkheid geven om mee te denken. Hoe moeten we omgaan met het veranderende klimaat? In hoeverre draagt het groen en het water bij aan de woonomgeving? Samen met de inwoners wil de gemeente een Pekelder visie realiseren op het openbaar groen.

 • Openingstijden gemeentehuis tijdens de komende feestdagen

  26 april 2023
 • Burgemeester Jaap Kuin reikt lintje uit aan vier Pekelders

  25 april 2023

  Op woensdag 26 april 2023 heeft burgemeester Jaap Kuin een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan vier decorandi. Het gaat om de heer Horlings, mevrouw Wageman-Pijper, de heer Wieske en mevrouw Wageman-Kuiper.

 • Vervanging deel openbare verlichting Oude Pekela

  20 april 2023

  Sinds deze week wordt er in Oude Pekela gewerkt aan de openbare verlichting. Er worden nieuwe lichtmasten geplaatst en er worden lichtmasten vervangen en gerepareerd.

 • Pekela helpt huiseigenaren verduurzamen

  18 april 2023

  De gemeente Pekela wil huiseigenaren helpen verduurzamen. Dat kan door de woning goed te isoleren. Met een positief effect op de energierekening. De gemeente biedt een gratis Quickscan aan waarmee binnen 2,5 uur duidelijk is welke isolatiemaatregelen interessant zijn voor de woning. De huiseigenaren ontvangen een bespaarrapport en kunnen geholpen worden bij het aanvragen van offertes en subsidies voor verduurzaming.

 • Wethouders Pekela bezoeken Open Huis Taalhuis Pekela

  18 april 2023

  Op dinsdag 18 april 2023 hebben de wethouders van de gemeente Pekela het Open Huis van Taalhuis Pekela bezocht. Wethouder Ellen van Klaveren overhandigde namens hen een boeket bloemen aan de vrijwilligers als dank voor hun grote vrijwillige inzet voor het Taalhuis.

 • Gemeente Pekela komt maatschappelijke sport- en cultuurorganisaties tegemoet bij gestegen energiekosten

  30 maart 2023

  De gemeente Pekela heeft een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld, bedoeld voor maatschappelijke organisaties actief in de sport- en cultuursector die door de sterk gestegen energiekosten moeite hebben de energierekening te betalen.

 • Nationale Boomfeestdag

  15 maart 2023

  Op woensdag 15 maart 2023 wordt de Nationale Boomfeestdag gevierd. Leerlingen van basisschool Theo Thijssen uit Nieuwe Pekela hebben in het kader daarvan bomen geplant in het bosje van Hoetmansmeer. Wethouder Lex Kupers stak ook de schop in de grond om de leerlingen te helpen de bomen in de grond te planten.

 • Aftrap samenwerking Ieder kind telt mee in Oost-Groningen

  13 maart 2023

  Op maandag 13 maart 2023 hebben Janneke de Jonge van welzijnsinstelling De Badde, Marleen Oostland van Solidair Groningen & Drenthe en wethouder Ellen van Klaveren van de gemeente Pekela hun krachtige samenwerking in het project Ieder kind telt mee in Oost-Groningen bekrachtigd. Dit deden zij op basisschool Hendrik Wester in Oude Pekela door elkaar de bal toe te spelen als teken van en wens op een blijvende actieve en toekomstbestendige samenwerking in Oost-Groningen.

 • Pekela drinkt Water

  08 maart 2023

  Water drinken is normaal, gezond, goedkoop, duurzaam en lekker! Vanaf vandaag hebben alle leerlingen in Pekela waterdrink momenten op school. Deze week gaan de jongerenwerker en de buurtsportcoach bij alle scholen in de gemeente langs om bidons uit te delen om waterdrinken bij de jeugd in Pekela te stimuleren.

 • Standpunten provincie en Waterschap bevaarbaarheid Pekelder Hoofddiep ontvangen

  28 februari 2023

  De gemeente Pekela heeft van de provincie Groningen en het Waterschap Hunze en Aa's een standpunt ontvangen betreft de bevaarbaarheid van het Pekelder Hoofddiep. De gemeente vroeg, mede na opdracht van de gemeenteraad, de provincie Groningen en het Waterschap Hunze en Aa's om een standpunt over het wel of niet bevaarbaar moeten houden van het Pekelder Hoofddiep. Dit naar aanleiding van het komende participatietraject voor het programma Bruggen.

 • Woensdag 15 maart 2023 kunt u weer stemmen

  28 februari 2023

  Woensdag 15 maart kunt u weer stemmen. Voor de leden van de Provinciale Staten van Groningen en voor het bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s.

 • Voorjaarstakkenroute

  27 februari 2023

  Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 maart 2023 rijden we de inzamelroute voor takken. U kunt zich uiterlijk tot en met donderdag 9 maart 2023 telefonisch opgeven via 0597 617555.

 • Pekela zet in op meer gezonde jaren

  23 februari 2023

  Op donderdag 23 februari 2023 heeft Lex Kupers, wethouder gezondheid van de gemeente Pekela, uit handen van Mirjam Herder van JOGG NL het ‘Pekela JOGG-gemeente’ bord ontvangen. Dit gebeurde op basisschool St. Willibrordus in Oude Pekela in bijzijn van FC Groningen. Hiermee kondigt Pekela aan zich als gemeente de komende jaren te gaan inzetten voor een Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst.

 • Aanwijzingsprocedure lokale media-omroep geopend

  15 februari 2023

  Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft de aanwijzingsprocedure voor de positie van lokale publieke media-instellingen voor de gemeente Pekela opengesteld.

 • Pekela onderzoekt huidig afvalbeleid

  15 februari 2023

  De gemeente Pekela wil het huidige afvalbeleid onder de loep nemen. Wat vinden de inwoners van de afvalinzameling? Gaat dat goed, kan het anders. Samen met de inwoners wil de gemeente onderzoeken of de kosten voor de inzameling van afval naar beneden kunnen.

 • ‘Kosteloos bezwaar’ maken via no cure no pay-bedrijven

  25 januari 2023

  Verschillende bedrijven bieden hulp aan bij het indienen van een bezwaar tegen de hoogte van uw WOZ-waarde. Deze bedrijven geven aan dit ‘kosteloos’ (via no cure no pay) te doen.

 • Bestuur De Kiepe draagt dorpshuis over aan gemeente 

  20 januari 2023

  Het bestuur van dorpshuis De Kiepe in Nieuwe Pekela draagt het dorpshuis over aan de gemeente Pekela. De laatste jaren is het voor de stichting financieel niet meer haalbaar gebleken om De Kiepe als dorpshuis open te houden. De gemeente zorgt ervoor dat met de koop van het dorpshuis er aanbod van sociaal-culturele activiteiten blijft en dat er een dorpshuisfunctie blijft in Nieuwe Pekela.

 • Storing telefooncentrale gemeente Pekela

  17 januari 2023

  Op dit moment ervaren wij een storing in onze telefooncentrale. Daardoor zijn wij via onze vaste telefoon niet bereikbaar. Dringende vragen kunt u mailen naar info@pekela.nl of bellen met het noodnummer: 0659824733.