Snoeiwerkzaamheden aan bomen Pekela

De gemeente Pekela gaat eind augustus beginnen met het vervolg op het onderhoud aan bomen in de gemeente Pekela. De werkzaamheden duren tot ongeveer eind september 2020, afhankelijk van de weersomstandigheden. In deze periode worden er bomen gesnoeid.

Onderhoud aan bomen

De werkzaamheden vinden plaats in Boven Pekela, Nieuwe Pekela en Oude Pekela en is een vervolg op het onderhoud aan de bomen in maart van dit jaar. In maart werden er bomen gekapt die niet meer veilig of ziek waren. Tijdens deze onderhoudswerkzaamheden worden er bomen gesnoeid.

Hinder door werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur door aannemer Beers en Beers uit Bellingwolde. U kunt enige hinder van de werkzaamheden ondervinden. Dit wordt zoveel mogelijk beperkt.

Overzichtstekening

De snoeiwerkzaamheden zijn in het geel aangegeven op de tekening.