Leerlingenvervoer tijdens de lockdown

Vanwege de nieuwe lockdown zijn alle scholen tot 18 januari 2021 gesloten. Toch zijn er enkele uitzonderingen. Wilt u dat uw kind(eren) vanwege deze uitzonderingen gebruik maken van vervoer van en naar school, dan kan dit in de volgende situaties:

  • Als uw kind(eren) naar het praktijkonderwijs gaan (pro)
  • Als uw kind(eren) naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan (vso)
  • Als uw kind(eren) stagelopen
  • Als uw kind(eren) examens, tentamens of toetsen hebben (examenleerlingen)
  • Als u zelf een cruciaal beroep heeft en uw kind(eren) hierdoor niet thuis kunnen zijn. Dit kan alleen na toestemming van de gemeente.
  • Als uw kind(eren) geen veilige thuisbasis heeft of onvoldoende begeleid kan worden bij het leren.
  • Als uw kind(eren) nieuw zijn in Nederland en hulp nodig hebben bij het integreren.

Afspraken over haal- en brengtijden

Maakt uw kind(eren) al gebruik van het Leerlingenvervoer? Dan dienen de school en de vervoerder afspraken maken over de haal- en brengtijden. Maakt uw kind(eren) nog geen gebruik van het Leerlingenvervoer, maar is dit nu wel nodig, dan dient de gemeente eerst toestemming geven. De gemeente maakt vervolgens afspraken met de vervoerder.
Let op! Indien uw kind vóór 18 januari 2021 vervoerd dient te worden , neem dan contact op met de vervoerder. Neemt u geen contact op, dan gaan we ervan uit dat vervoer niet nodig is.

Start na de kerstvakantie

Vanaf 18 januari 2021 wordt het leerlingenvervoer weer opgestart. De vervoerder plant de schoolroutes op basis van de datum openstelling school. Als uw kind bij de start op 18 januari niet meegaat in het leerlingenvervoer, dan dient u dit te melden bij de vervoerder.

Meer weten?

Voor vragen over het vervoer, kunt u het beste contact opnemen met uw vervoerder.