Leerlingenvervoer start per 8 juni

Op maandag 8 juni 2020 start Publiek Vervoer Groningen Drenthe weer met het leerlingenvervoer voor het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. Het dragen van een mondkapje in de taxi is verplicht.

Ouders/verzorgers hebben een brief ontvangen met de oproep om voor 5 juni, 12.00 uur door te geven als hun kind NIET meegaat. Voor het vervoer is een speciaal protocol gemaakt.