Jaarwisseling toch zonder vuurtonnen in Pekela

De gemeente Pekela heeft na overleg met alle Groninger gemeenten en de Veiligheidsregio Groningen besloten om voor deze jaarwisseling toch geen vuurtonnen uit te delen. Dit vanwege de landelijke lockdown die op dinsdag 15 december 2020 is ingegaan. Eén van de maatregelen is dat de maximale groepsgrootte nog mag bestaan uit twee personen of één huishouden waardoor het doel van het vuurtonnen, het gezamenlijk oud & nieuw vieren niet meer mogelijk is. Het schieten met carbid is wel toegestaan volgens de huidige maatregelen.

Pekelders niet stimuleren om de regels te overtreden

Burgemeester Jaap Kuin: ‘’Met de huidige maatregelen mogen er nog maar twee personen, of personen uit één huishouden, samen op straat. Wanneer wij vuurtonnen uitdelen stimuleren wij indirect Pekelders om samen te komen. In deze periode is dat niet de bedoeling. Een enorme teleurstelling maar we kunnen even niet anders.’

Vuurtonnen een groot succes

Het aantal aanvragen voor een vuurton liep in de honderden. Opnieuw een groot succes. Aan een merendeel van de aanvragers was een vuurton toegezegd. Inwoners krijgen opnieuw persoonlijk bericht over het niet uitdelen van vuurtonnen. Zij ontvangen voor de jaarwisseling van 2021-2022 alsnog een vuurton en brandhout.

Carbidschieten

De regels rondom het schieten met carbid zijn al aangescherpt ten opzichte van de voorgaande jaren. Zo mag er nu alleen geschoten worden op eigen terrein en met maximaal twee personen. Inwoners die toestemming hebben gekregen om met carbid te schieten dienen zich aan de huidige maatregelen te houden.

Handhaven

Op de genomen besluiten en de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus wordt gecontroleerd. Wanneer de huidige maatregelen niet worden nageleefd, wordt er opgetreden.