Brief inwoners Pekela burgemeester Jaap Kuin

Burgemeester Jaap Kuin heeft alle inwoners van Pekela een brief gestuurd om hen te vragen zich aan de coronamaatregelen te houden.

Beste Pekelders,

Meer dan een half jaar geleden kreeg het coronavirus Nederland in zijn greep, zo helaas ook Pekela. Samen hebben wij ons toen goed aan de maatregelen gehouden, waardoor het aantal besmettingen in onze provincie en in Pekela niet hoog op liep.

Het virus is helaas nog niet weg

In de prachtige zomer waren de maatregelen iets minder streng en konden we genieten van een mooie vakantieperiode. Helaas nam het aantal besmettingen daarna snel toe en zijn er vorige week nieuwe maatregelen ingegaan. Het virus is helaas nog niet weg! Wij hebben elkaar opnieuw nodig om samen te zorgen dat wij het aantal besmettingen niet hoger op laten lopen.

Sommige dingen zijn helaas even niet mogelijk

Ik begrijp goed dat u het liefst wilt kijken bij het sporten van de kinderen en/of kleinkinderen of dat u graag met vrienden samen komt. Dit geldt ook voor mij. Ik ga het liefst door het dorp om met u in gesprek te komen, op visite bij inwoners met een mooie mijlpaal of ben ik aanwezig bij activiteiten in Pekela, maar helaas is dit nu allemaal niet mogelijk.

Samen de schouders er onder houden

Deze periode vraagt om een gezamenlijk doel en dat is het terug dringen van het aantal besmettingen. Het is belangrijk om u aan de basisregels te houden. Houd 1.5 meter afstand van elkaar, blijf thuis met klachten en laat u dan testen. We moeten samen als Pekelders de schouders er onder houden. Houd oren en ogen open en help elkaar waar dat kan binnen de maatregelen. Spreek elkaar er ook op aan wanneer u denkt dat dat nodig is.

Voor uzelf en de ander

Het volgen van de maatregelen doet u niet alleen voor uzelf, maar ook voor de mensen om u heen. Ga bijvoorbeeld alleen naar de winkel als dat nodig is, beperk uw sociale contacten of sport op een andere manier dan u gewend bent. Dit hoort er helaas bij.

Nogmaals een beroep op u

Ik begrijp dat dit veel van u vraagt, maar ik wil nogmaals een beroep op u doen. We kunnen het alleen samen. Want: een Pekelder is nuchter en staat zijn mannetje, dat is precies wat er nodig is.

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester Jaap Kuin