Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

2022

 • Coalitieakkoord en kandidaat wethouders Pekela gepresenteerd

  24 juni 2022

  Vrijdag 24 juni 2022 presenteerden de partijen Samen voor Pekela, Socialistische Partij en de Partij van de Arbeid hun coalitieakkoord ‘Samen thuis in de toekomst’. Tijdens de presentatie lichtten de fractievoorzitters het akkoord toe en maakten zij hun kandidaat wethouders bekend. Op donderdag 7 juli 2022 bespreekt de gemeenteraad het coalitieakkoord en vindt de beëdiging van de kandidaat wethouders plaats.

 • Opiniërend debat gemeenteraad over bruggen

  21 juni 2022

  Op dinsdag 21 juni houdt de gemeenteraad een opiniërend debat over de bruggen in Pekela. De basis van het debat is het eerder genomen raadsbesluit waar besloten is om het Pekelder Hoofddiep bevaarbaar te houden. Er zijn niet voldoende financiële middelen om alle 34 bruggen te onderhouden, renoveren of te vervangen. De gemeenteraad heeft daarom een budget vrijgegeven voor de kosten van (toekomstig) onderhoud, renovatie of vervanging. Dit budget biedt ruimte om circa 13 bruggen te behouden. Welke 13 bruggen dat op termijn zijn, wordt mede besloten na participatie met inwoners.

 • Informatieve avonden over bruggen

  15 juni 2022

  Op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 juni organiseert de gemeente Pekela informatieve avonden over de bruggen in Pekela. De gemeente informeert dan inwoners over de huidige situatie, het genomen besluit van de gemeenteraad, de planning en wanneer inwoners kunnen participeren. Tijdens deze avonden worden er geen besluiten genomen.

 • Opening beachvolleybalveld Heeresmeer

  13 juni 2022

  Maandag 13 juni 2022 heeft wethouder Bé Schollema een beachvolleybalveld bij het Heeresmeer in Nieuwe Pekela geopend. Het beachvolleybalveld is aangelegd met zandsponsoring van de H.H. van der Velde BV. Het idee ontstond vorig jaar mede bij Volleybalvereniging Volop omdat er door Corona niet binnen gesport mocht worden. De opening vond plaats tijdens de jeugdtraining van volleybalvereniging Volop ’69.

 • Inwoners Pekela kunnen meehelpen aan ontwikkeling transitievisie warmte (TVW)

  07 juni 2022

  In Nederland worden nog veel gebouwen met aardgas verwarmd, ook in de gemeente Pekela. In het klimaatakkoord is opgenomen dat Nederland in 2050 volledig gebruik maakt van duurzame alternatieven bij het verwarmen van onze woningen en gebouwen. Dit betekent voor de gemeente Pekela dat alle 5.775 woningen in 2050 verduurzaamd moeten zijn.

 • Drie partijen werken aan vorming Pekelder coalitieakkoord

  03 juni 2022

  De partijen Samen voor Pekela, Socialistische Partij en de Partij van de Arbeid werken samen aan een nieuw coalitieakkoord voor de gemeente Pekela voor de periode 2022-2026. De verwachting is dat de presentatie van het akkoord en de beëdiging van de kandidaat wethouders nog voor de start van de zomervakantie op 18 juli plaats kan vinden. Tot die tijd blijft het huidige college van burgemeester en wethouders actief.

 • Informatie aanpak renovatie Pekelder bruggen

  24 mei 2022

  Dinsdag 24 mei 2022 is de gemeenteraad bijgepraat over de uitwerking van het programma renovatie bruggen in Pekela. De gemeenteraad werd bijgepraat over de wijze van uitvoering en het participatietraject. Er zijn nog geen beslissingen genomen in welke bruggen worden gerenoveerd, vervangen of verwijderd. Dit wordt pas gedaan nadat er een participatietraject heeft plaats gevonden. Dat traject start na de zomerperiode van 2022.

 • Brandweer Nederland roept iedereen op om rookmelders in huis op te hangen

  24 mei 2022

  Vandaag is het startschot gegeven voor de landelijke rookmeldercampagne. Vanaf 1 juli is het namelijk wettelijk verplicht dat er op elke verdieping in huis een rookmelder hangt. Met de slogan ‘Check - Koop – Plak’ roept Brandweer Nederland bewoners op om minimaal één werkende rookmelder op te hangen op elke verdieping in huis.

 • Start deelcontrole hondenbelasting

  02 mei 2022

  Vanaf 16 mei 2022 start een deelcontrole op hondenbezit in de gemeente Pekela. Dit jaar gaan de controleurs bij ongeveer 1.900 adressen langs in Pekela om het bezit van honden te controleren. Een regelmatig terugkerende controle is nodig om tot een goede uitvoering van deze belasting te komen. De controleurs inventariseren het hondenbezit en vullen een aangiftebiljet in als een hond wordt aangetroffen waar geen belasting voor wordt betaald.

 • 4 mei herdenking Pekela

  02 mei 2022

  Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Dodenherdenking plaats. Tijdens de dodenherdenking wordt om 20.00 uur in het hele land twee minuten stilte in acht genomen voor alle slachtoffers van oorlogssituaties en vredesmissies. In Oude Pekela en Nieuwe Pekela worden jaarlijks Nationale dodenherdenkingen georganiseerd. Dit jaar is het thema van de 4 mei herdenking ‘Vrijheid in verbondenheid’.

 • Burgemeester Jaap Kuin reikt lintje uit aan drie Pekelders

  26 april 2022

  Op dinsdag 26 april 2022 reikte burgemeester Jaap Kuin een Koninklijke Onderscheiding uit aan drie decorandi. Het gaat om de heer Heidekamp, mevrouw Draijer en de heer Brans. De uitreiking van de lintjes vond plaats in MFC de Binding. De drie decorandi mogen zich na de uitreiking Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

 • Gemeente Pekela verkoopt Drenth Holland nieuwbouwlocatie

  19 april 2022

  De gemeente Pekela heeft een kavel verkocht aan Drenth Holland uit Oude Pekela die een grotere, nieuwe locatie gaat bouwen. Naar verwachting wordt in de loop van 2022 met de bouw van een 1.800 m2 grote hal gestart, waarbij ook een nieuw kantoor wordt gebouwd. Afhankelijk van de levering van nieuwe weefmachines zal Drenth Holland dit najaar de nieuwe locatie betrekken. De bestaande locatie blijft daarnaast operationeel. De kavel van 9.825 m2 ligt op een zichtlocatie aan de N367. De gemeente Pekela is trots en verheugd aan deze nieuwe vestiging te kunnen meewerken en het Pekelder bedrijf in de gemeente te houden.

 • Eenmalige energietoeslag voor inkomen op of net boven sociaal minimum

  13 april 2022

  De gemeente Pekela gaat in april 2022 de eenmalige energietoeslagen voor zelfstandige huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum uitkeren om de hoge energierekening voor een deel te compenseren. De richtlijn is dat mensen met een inkomen tot 120% van het 'sociaal minimum' in aanmerking komen voor de energietoeslag. De eenmalige toeslag bedraagt 800,- per huishouden en is door het Kabinet beschikbaar gesteld. In Pekela kunnen er ruim 600 huishouden worden gecompenseerd.

 • Gratis doortrappen fietsclinics voor 65-plussers in Pekela

  12 april 2022

  Doortrappen Groningen organiseert in samenwerking met de gemeente Pekela gratis fietsclinics voor senioren. Fietsen draagt bij aan een betere gezondheid, zelfredzaamheid en aan meer sociale contacten. De eerste fietsclinic voor senioren vindt plaats op dinsdag 19 april 2022 in en bij MFC de Binding in Oude Pekela. De tweede clinic is op donderdag 21 april in en bij sporthal de Spil in Nieuwe Pekela.

 • Gemeente Pekela verkoopt grond aan Flexbouw Bedrijfsunits BV

  07 april 2022

  De gemeente Pekela heeft 6390 m2 aan grond verkocht aan Flexbouw Bedrijfsunits BV. Zij gaan zich vestigen aan de zuidkant van Industrieterrein West in Oude Pekela. Flexbouw Bedrijfsunits BV bouwt bedrijfsunits voor kleine zelfstandige ondernemers. Hiermee bieden zij ondernemers in Pekela meer mogelijkheden om zich te vestigen of uit te breiden.

 • Fittest voor senioren

  04 april 2022

  Bewegen, gezond eten, goed slapen en sociaal actief zijn. Dit zijn belangrijke ingrediënten om gezond en fit te blijven. De inwoners van Oude Pekela in de leeftijd van 65 tot en met 85 jaar hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een fittest voor senioren.

 • De Molenhof op korte termijn beschikbaar voor opvang Oekraïense vluchtelingen. Afspraken over verdere toekomst vastgelegd.

  22 maart 2022

  De gemeente Pekela gaat vanaf begin april 2022 Oekraïense vluchtelingen opvangen in De Molenhof. Estea, eigenaar van het pand, en de gemeente Pekela hebben deze locatie beschikbaar gesteld aan de Veiligheidsregio Groningen. De opvang is na aanpassingen in het pand mogelijk en biedt ruimte aan ongeveer 250 personen tot in ieder geval eind dit jaar. Het voormalig zorgcomplex aan de Scholtenswijk bestaande uit 71 studio’s staat sinds 2016 leeg. Tevens is voor de verdere toekomstige invulling van de Molenhof een intentieverklaring getekend met Estea.

 • Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Pekela

  17 maart 2022

  Woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden in de gemeente Pekela. Op donderdag 17 maart 2022 zijn alle stemmen zowel per partij als per kandidaat geteld. De restzetels zijn verdeeld en de uitslag is bekend. De voorzitter van het centraal stembureau legt de uitslag tijdens een openbare zitting op maandag 21 maart 2022 definitief vast.

 • Verkiezingsavond in het gemeentehuis Pekela

  14 maart 2022

  De gemeente Pekela organiseert woensdag 16 maart een verkiezingsavond in het gemeentehuis. Tijdens deze avond worden de voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen op partijniveau bekend gemaakt. Iedereen is van harte welkom vanaf 21.15 uur.

 • Opvang Oekraïense vluchtelingen in Pekela

  10 maart 2022

  De gemeente Pekela zoekt naar mogelijkheden om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in Pekela. Via het Rijk en de Veiligheidsregio Groningen is aan gemeenten gevraagd om opvanglocaties beschikbaar te stellen. De gemeente Pekela zet zich hier voor in en voert op dit moment gesprekken met eigenaren van panden of locaties.

 • Huisartsenpraktijk, fysiotherapeut en gemeente werken aan gezamenlijke zorgvisie voor Nieuwe Pekela

  07 maart 2022

  Huisartsenpraktijk B75, Fyzigo leefstijl, revalidatie en therapie en de gemeente Pekela tekenden op maandag 7 maart 2022 een intentieverklaring om te werken aan een gedeelde visie. Deze visie richt zich op de toekomstige organisatie van de zorg en preventie in Nieuwe Pekela. Met als doel om de onderlinge samenwerking te versterken en de zorg in Nieuwe Pekela beschikbaar en laagdrempelig te houden.

 • Voorjaarstakkenroute Pekela

  22 februari 2022

  In de week van 14 tot en met 18 maart 2022 wordt er een takkenroute gereden in Pekela. De periode is dan aangebroken dat tuinen klaar worden gemaakt voor de zomer. Dit levert snoeiafval op.

 • Mogelijke overlast voor het Wmo-vervoer en leerlingenvervoer

  17 februari 2022

  Met de versoepeling van de Covid-maatregelen ziet Publiek Vervoer (de vervoerder) het aantal vervoersbewegingen in het Wmo-vervoer weer toenemen. Door ziekte en quarantaine is het aantal beschikbare chauffeurs helaas beperkter.

 • Iedereen kan energie besparen, dat is ‘zo simpel als wat’

  01 februari 2022

  Met de campagne ‘Zo simpel als wat’ gaan de provincie, gemeenten en woningcorporaties in Groningen inwoners informeren hoe eenvoudig ze energie en daarmee geld kunnen besparen. Iedereen kan van enkele tientjes tot 300 euro per jaar besparen. Op Zosimpelalswat.nl zien inwoners hoe ze dat kunnen doen.

 • Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen bekend

  31 januari 2022

  Op 14, 15 en 16 maart 2022 worden de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. Door te stemmen bepalen de inwoners van Pekela door wie en hoe Pekela wordt bestuurd. Tot vandaag 31 januari 2022 - 17:00 uur konden politieke partijen zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De kandidaatstellingen zijn nu bekend.

 • Pekela vraagt inwoners mee te denken over de toekomst

  03 januari 2022

  De gemeente Pekela vraagt inwoners mee te denken over de toekomst van Pekela. Voor elke Pekelder, jong en oud, wil de gemeente Pekela het verschil maken voor de toekomst en weten wat er nodig is en wat de gemeente anders kan doen. Inwoners kunnen meedenken via het digitale platform Pekels Goud, www.pekelsgoud.nl. Daarnaast ontvangen alle huishoudens in Pekela een vragenlijst over de post. De gemeente hoopt in de loop van 2022 de visie voor de toekomst te presenteren.