Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 Gemeente Pekela

De factsheet toont de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek CEO Wmo 2020. De doelgroep van het CEO Wmo bestaat uit inwoners die geregistreerd staan als Wmo-cliënt met een individuele voorziening. Cliënten konden een vragenlijst schriftelijk of online invullen. Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau ZorgfocuZ. Boven iedere score staat de afwijking t.o.v. vorig jaar.

Aantallen:

 • Uitgenodigd: 575
 • Ingevuld: 241
 • Responspercentage: 49%

Contact

Contact, tekstalternatief direct na afbeelding

Tekstalternatief contact:

 • 88% wist waar zij moest zijn. Dat is +5%.
 • 83% werd snel geholpen. Dat is +1%.
 • 87% voelde zich serieus genomen. Dat is -1%.
 • 82% zocht samen naar oplossingen. Dat is +0%.
 • 50% wist van de cliëntondersteuner. Dat is -8%. 

Kwaliteit

Kwaliteit, tekstalternatief direct na afbeelding

Tekstalternatief kwaliteit:

 • Vraag 1: Ik vind de ondersteuning die ik krijg van goede kwaliteit.
  • in 2020 was 91% het daar helemaal mee eens. In 2019 was 90% het daar helemaal mee eens.
  • in 2020 was 6% neutraal en in 2019 was 9% neutraal.
  • In 2020 was 3% het er (helemaal) niet mee eens, en in 2019 was 1% het er (helemaal) niet mee eens.
 • Vraag 2: De ondersteuning past bij mijn hulpvraag.
  •  In 2020 was 93% het (helemaal) daarmee eens en in 2019 was 87% het er (helemaal) mee eens.
  • In 2020 was 4% neutraal en in 2019 was 8% neutraal.
  • In 2020 was 4% het er (helemaal) niet mee eens en in 2019 was 5% het er (helemaal) niet mee eens.

Resultaat

Resultaat, tekstalternatief direct na afbeelding

Tekstalternatief resultaat:

 • Door de ondersteuning die ik krijg kan ik beter de dingen doen die ik wil.
  • Hier is 81% het er (helemaal) mee eens (dat is +3%).
  • 14% is hier neutraal over (dat is -5%)
  • En 4% is het er (helemaal) niet mee eens (dat is +1%)
 • Door de ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden.
  • Hier is 90% (dus +2%) het er mee eens.
  • Hier is 7% neutraal over (dat is -5%).
  • En hier is 4% het niet mee eens (dat is +2%)
 • Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven
  • 85% is het hiermee eens, dat is +1%.
  • 12% is hier neutraal over, dat is -3%.
  • 3% is het hier niet mee eens, dat is + 1%.