Nieuws

Nieuws uit de gemeente Pekela.

 • Asfalteringswerkzaamheden in de gemeente Pekela

  27 september 2022

  Vanaf maandag 3 oktober 2022 worden in meerdere straten in de gemeente Pekela asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 17.00 uur. De hinder wordt tot een minimum beperkt. De bewoners van de verschillende straten zijn per brief op de hoogte gesteld.

 • Fittest voor senioren gemeente Pekela

  26 september 2022

  Op donderdag 20 oktober 2022 organiseert de gemeente Pekela een fittest voor inwoners van 65 tot en met 85 jaar uit Nieuwe- en Boven Pekela in sporthal de Spil in Nieuwe Pekela. De gemeente vindt bewegen, gezond eten, goed slapen en sociaal actief zijn belangrijke ingrediënten om gezond en fit te blijven. De inwoners hebben onlangs een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de fittest. Voor inwoners uit Oude Pekela is in april van dit jaar een fittest georganiseerd. Mochten inwoners uit Oude Pekela toen niet in de gelegenheid zijn geweest om deel te nemen, dan kan dit alsnog op donderdag 20 oktober.

 • Open Monumentendag 10 en 11 september

  08 september 2022

  In het tweede weekend van september vindt in heel Nederland traditiegetrouw de Open Monumentendag plaats. Meer dan vierduizend prachtige monumenten zijn tijdens deze 36ste editie van de Open Monumentendag gratis toegankelijk. Ook verschillende monumenten in de gemeente Pekela openen gratis de deuren op zaterdag 10 en/of zondag 11 september voor bezoekers.

 • Groenonderhoud in en rondom het Pekelder Hoofddiep

  06 september 2022

  Wij ontvangen veel vragen van inwoners over het onderhoud van het Pekelder Hoofddiep en daar rondom. Het beheer in het water van het Pekelder Hoofddiep valt onder de werkzaamheden van het Waterschap. De gemeente is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden rondom het water. De gemeente gaat met het Waterschap in overleg om de onderhoudswerkzaakheden in het Pekelder Hoofddiep weer op te pakken.

 • Gemeente Pekela verkoopt grond aan Old Ambt Meubelen

  26 augustus 2022

  De gemeente Pekela heeft 5600 m2 aan grond verkocht aan Old Ambt Meubelen. Zij gaan zich vestigen aan de zichtlocatie naast de gemeentewerf van Industrieterrein West in Oude Pekela. Old Ambt Meubelen bouwt een productielocatie met opslag en een showroom.

 • Coalitieakkoord en kandidaat wethouders Pekela gepresenteerd

  24 juni 2022

  Vrijdag 24 juni 2022 presenteerden de partijen Samen voor Pekela, Socialistische Partij en de Partij van de Arbeid hun coalitieakkoord ‘Samen thuis in de toekomst’. Tijdens de presentatie lichtten de fractievoorzitters het akkoord toe en maakten zij hun kandidaat wethouders bekend. Op donderdag 7 juli 2022 bespreekt de gemeenteraad het coalitieakkoord en vindt de beëdiging van de kandidaat wethouders plaats.

 • Informatieve avonden over bruggen

  15 juni 2022

  Op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 juni organiseert de gemeente Pekela informatieve avonden over de bruggen in Pekela. De gemeente informeert dan inwoners over de huidige situatie, het genomen besluit van de gemeenteraad, de planning en wanneer inwoners kunnen participeren. Tijdens deze avonden worden er geen besluiten genomen.

 • Opening beachvolleybalveld Heeresmeer

  13 juni 2022

  Maandag 13 juni 2022 heeft wethouder Bé Schollema een beachvolleybalveld bij het Heeresmeer in Nieuwe Pekela geopend. Het beachvolleybalveld is aangelegd met zandsponsoring van de H.H. van der Velde BV. Het idee ontstond vorig jaar mede bij Volleybalvereniging Volop omdat er door Corona niet binnen gesport mocht worden. De opening vond plaats tijdens de jeugdtraining van volleybalvereniging Volop ’69.

 • Inwoners Pekela kunnen meehelpen aan ontwikkeling transitievisie warmte (TVW)

  07 juni 2022

  In Nederland worden nog veel gebouwen met aardgas verwarmd, ook in de gemeente Pekela. In het klimaatakkoord is opgenomen dat Nederland in 2050 volledig gebruik maakt van duurzame alternatieven bij het verwarmen van onze woningen en gebouwen. Dit betekent voor de gemeente Pekela dat alle 5.775 woningen in 2050 verduurzaamd moeten zijn.

 • Drie partijen werken aan vorming Pekelder coalitieakkoord

  03 juni 2022

  De partijen Samen voor Pekela, Socialistische Partij en de Partij van de Arbeid werken samen aan een nieuw coalitieakkoord voor de gemeente Pekela voor de periode 2022-2026. De verwachting is dat de presentatie van het akkoord en de beëdiging van de kandidaat wethouders nog voor de start van de zomervakantie op 18 juli plaats kan vinden. Tot die tijd blijft het huidige college van burgemeester en wethouders actief.

 • Informatie aanpak renovatie Pekelder bruggen

  24 mei 2022

  Dinsdag 24 mei 2022 is de gemeenteraad bijgepraat over de uitwerking van het programma renovatie bruggen in Pekela. De gemeenteraad werd bijgepraat over de wijze van uitvoering en het participatietraject. Er zijn nog geen beslissingen genomen in welke bruggen worden gerenoveerd, vervangen of verwijderd. Dit wordt pas gedaan nadat er een participatietraject heeft plaats gevonden. Dat traject start na de zomerperiode van 2022.

 • Brandweer Nederland roept iedereen op om rookmelders in huis op te hangen

  24 mei 2022

  Vandaag is het startschot gegeven voor de landelijke rookmeldercampagne. Vanaf 1 juli is het namelijk wettelijk verplicht dat er op elke verdieping in huis een rookmelder hangt. Met de slogan ‘Check - Koop – Plak’ roept Brandweer Nederland bewoners op om minimaal één werkende rookmelder op te hangen op elke verdieping in huis.

 • Start deelcontrole hondenbelasting

  02 mei 2022

  Vanaf 16 mei 2022 start een deelcontrole op hondenbezit in de gemeente Pekela. Dit jaar gaan de controleurs bij ongeveer 1.900 adressen langs in Pekela om het bezit van honden te controleren. Een regelmatig terugkerende controle is nodig om tot een goede uitvoering van deze belasting te komen. De controleurs inventariseren het hondenbezit en vullen een aangiftebiljet in als een hond wordt aangetroffen waar geen belasting voor wordt betaald.

 • 4 mei herdenking Pekela

  02 mei 2022

  Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Dodenherdenking plaats. Tijdens de dodenherdenking wordt om 20.00 uur in het hele land twee minuten stilte in acht genomen voor alle slachtoffers van oorlogssituaties en vredesmissies. In Oude Pekela en Nieuwe Pekela worden jaarlijks Nationale dodenherdenkingen georganiseerd. Dit jaar is het thema van de 4 mei herdenking ‘Vrijheid in verbondenheid’.

 • Burgemeester Jaap Kuin reikt lintje uit aan drie Pekelders

  26 april 2022

  Op dinsdag 26 april 2022 reikte burgemeester Jaap Kuin een Koninklijke Onderscheiding uit aan drie decorandi. Het gaat om de heer Heidekamp, mevrouw Draijer en de heer Brans. De uitreiking van de lintjes vond plaats in MFC de Binding. De drie decorandi mogen zich na de uitreiking Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

 • Gemeente Pekela verkoopt Drenth Holland nieuwbouwlocatie

  19 april 2022

  De gemeente Pekela heeft een kavel verkocht aan Drenth Holland uit Oude Pekela die een grotere, nieuwe locatie gaat bouwen. Naar verwachting wordt in de loop van 2022 met de bouw van een 1.800 m2 grote hal gestart, waarbij ook een nieuw kantoor wordt gebouwd. Afhankelijk van de levering van nieuwe weefmachines zal Drenth Holland dit najaar de nieuwe locatie betrekken. De bestaande locatie blijft daarnaast operationeel. De kavel van 9.825 m2 ligt op een zichtlocatie aan de N367. De gemeente Pekela is trots en verheugd aan deze nieuwe vestiging te kunnen meewerken en het Pekelder bedrijf in de gemeente te houden.

 • Eenmalige energietoeslag voor inkomen op of net boven sociaal minimum

  13 april 2022

  De gemeente Pekela gaat in april 2022 de eenmalige energietoeslagen voor zelfstandige huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum uitkeren om de hoge energierekening voor een deel te compenseren. De richtlijn is dat mensen met een inkomen tot 120% van het 'sociaal minimum' in aanmerking komen voor de energietoeslag. De eenmalige toeslag bedraagt 800,- per huishouden en is door het Kabinet beschikbaar gesteld. In Pekela kunnen er ruim 600 huishouden worden gecompenseerd.

 • Gratis doortrappen fietsclinics voor 65-plussers in Pekela

  12 april 2022

  Doortrappen Groningen organiseert in samenwerking met de gemeente Pekela gratis fietsclinics voor senioren. Fietsen draagt bij aan een betere gezondheid, zelfredzaamheid en aan meer sociale contacten. De eerste fietsclinic voor senioren vindt plaats op dinsdag 19 april 2022 in en bij MFC de Binding in Oude Pekela. De tweede clinic is op donderdag 21 april in en bij sporthal de Spil in Nieuwe Pekela.

 • Gemeente Pekela verkoopt grond aan Flexbouw Bedrijfsunits BV

  07 april 2022

  De gemeente Pekela heeft 6390 m2 aan grond verkocht aan Flexbouw Bedrijfsunits BV. Zij gaan zich vestigen aan de zuidkant van Industrieterrein West in Oude Pekela. Flexbouw Bedrijfsunits BV bouwt bedrijfsunits voor kleine zelfstandige ondernemers. Hiermee bieden zij ondernemers in Pekela meer mogelijkheden om zich te vestigen of uit te breiden.

 • De Molenhof op korte termijn beschikbaar voor opvang Oekraïense vluchtelingen. Afspraken over verdere toekomst vastgelegd.

  22 maart 2022

  De gemeente Pekela gaat vanaf begin april 2022 Oekraïense vluchtelingen opvangen in De Molenhof. Estea, eigenaar van het pand, en de gemeente Pekela hebben deze locatie beschikbaar gesteld aan de Veiligheidsregio Groningen. De opvang is na aanpassingen in het pand mogelijk en biedt ruimte aan ongeveer 250 personen tot in ieder geval eind dit jaar. Het voormalig zorgcomplex aan de Scholtenswijk bestaande uit 71 studio’s staat sinds 2016 leeg. Tevens is voor de verdere toekomstige invulling van de Molenhof een intentieverklaring getekend met Estea.

 • Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Pekela

  17 maart 2022

  Woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden in de gemeente Pekela. Op donderdag 17 maart 2022 zijn alle stemmen zowel per partij als per kandidaat geteld. De restzetels zijn verdeeld en de uitslag is bekend. De voorzitter van het centraal stembureau legt de uitslag tijdens een openbare zitting op maandag 21 maart 2022 definitief vast.

 • Verkiezingsavond in het gemeentehuis Pekela

  14 maart 2022

  De gemeente Pekela organiseert woensdag 16 maart een verkiezingsavond in het gemeentehuis. Tijdens deze avond worden de voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen op partijniveau bekend gemaakt. Iedereen is van harte welkom vanaf 21.15 uur.

 • Opvang Oekraïense vluchtelingen in Pekela

  10 maart 2022

  De gemeente Pekela zoekt naar mogelijkheden om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in Pekela. Via het Rijk en de Veiligheidsregio Groningen is aan gemeenten gevraagd om opvanglocaties beschikbaar te stellen. De gemeente Pekela zet zich hier voor in en voert op dit moment gesprekken met eigenaren van panden of locaties.

 • Huisartsenpraktijk, fysiotherapeut en gemeente werken aan gezamenlijke zorgvisie voor Nieuwe Pekela

  07 maart 2022

  Huisartsenpraktijk B75, Fyzigo leefstijl, revalidatie en therapie en de gemeente Pekela tekenden op maandag 7 maart 2022 een intentieverklaring om te werken aan een gedeelde visie. Deze visie richt zich op de toekomstige organisatie van de zorg en preventie in Nieuwe Pekela. Met als doel om de onderlinge samenwerking te versterken en de zorg in Nieuwe Pekela beschikbaar en laagdrempelig te houden.

 • Mogelijke overlast voor het Wmo-vervoer en leerlingenvervoer

  17 februari 2022

  Met de versoepeling van de Covid-maatregelen ziet Publiek Vervoer (de vervoerder) het aantal vervoersbewegingen in het Wmo-vervoer weer toenemen. Door ziekte en quarantaine is het aantal beschikbare chauffeurs helaas beperkter.

 • Iedereen kan energie besparen, dat is ‘zo simpel als wat’

  01 februari 2022

  Met de campagne ‘Zo simpel als wat’ gaan de provincie, gemeenten en woningcorporaties in Groningen inwoners informeren hoe eenvoudig ze energie en daarmee geld kunnen besparen. Iedereen kan van enkele tientjes tot 300 euro per jaar besparen. Op Zosimpelalswat.nl zien inwoners hoe ze dat kunnen doen.

 • Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen bekend

  31 januari 2022

  Op 14, 15 en 16 maart 2022 worden de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. Door te stemmen bepalen de inwoners van Pekela door wie en hoe Pekela wordt bestuurd. Tot vandaag 31 januari 2022 - 17:00 uur konden politieke partijen zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De kandidaatstellingen zijn nu bekend.

 • Pekela vraagt inwoners mee te denken over de toekomst

  03 januari 2022

  De gemeente Pekela vraagt inwoners mee te denken over de toekomst van Pekela. Voor elke Pekelder, jong en oud, wil de gemeente Pekela het verschil maken voor de toekomst en weten wat er nodig is en wat de gemeente anders kan doen. Inwoners kunnen meedenken via het digitale platform Pekels Goud, www.pekelsgoud.nl. Daarnaast ontvangen alle huishoudens in Pekela een vragenlijst over de post. De gemeente hoopt in de loop van 2022 de visie voor de toekomst te presenteren.

 • Pekela Geeft Gas! zoekt nieuwe mogelijkheden groengasproductie

  27 december 2021

  De projectgroep “Pekela Geeft Gas!” heeft samen met de gemeente Pekela besloten te stoppen met de samenwerking met technologieleverancier Bareau. De opdracht van Bareau was het mogelijk maken om met de door haar ontwikkelde technologie, zelf groen gas te produceren uit eigen rioolwater. De samenwerking is beëindigd omdat het niet leidde tot het gewenste resultaat. De projectgroep verkent nu andere mogelijkheden voor groengasproductie.

 • Tijdelijke quarantainelocatie asielzoekers in Clockstede Nieuwe Pekela

  14 december 2021
 • Een echte BOCK heeft doppen op

  10 december 2021

  Carbidschieten is in gemeente Pekela een prachtig gebruik tijdens de jaarwisseling. Het zorgt voor veel gezelligheid en plezier. Je houdt het gezellig door vooral veilig te schieten. Je moet goed weten wat je doet als je met gas en vuur aan de slag gaat.

 • Pekela stelt begroting met iets meer ruimte vast

  10 november 2021

  De begroting van de gemeente Pekela is in de raadsvergadering van dinsdag 8 november 2021 vastgesteld. De begroting laat deze keer een kleine plus zien. De uitvoering van bezuinigingen en de iets hogere bijdrage van het Rijk zorgen, na jaren van bezuinigingen, nu voor iets meer financiële ruimte. Het is de laatste begroting uit het partijenakkoord 2018-2022 ‘Meer begrip, meer tolerantie, meer vriendschap'. Dit partijenakkoord is opgesteld door de SP, Samen Voor Pekela en de PvdA. Deze drie partijen vormen samen de coalitie.

 • Pekelder bruggen vergen groot onderhoud

  04 november 2021

  De bruggen in Pekela zijn toe aan groot onderhoud. Er is een grondige inspectie uitgevoerd nadat er eerder dit jaar een drietal bruggen niet meer kon worden bediend doordat deze of technisch defect zijn of het vanuit veiligheid niet verantwoord is om deze te bedienen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad gevraagd na te denken over de wijze van onderhoud voor de toekomst en de daar bijhorende kosten. Het voorstel van het college is om het aantal bruggen terug te brengen van 34 naar circa 13 bruggen. Dit voorstel wordt in de raadsvergadering van 14 december 2021 door de gemeenteraad besproken.

 • Energieloket in een ander jasje

  06 oktober 2021

  Op 1 oktober 2021 is het Energieloket vernieuwd. Het energieloket helpt inwoners van Pekela bij het beantwoorden van vragen rondom energiezuinig wonen.

 • Samenwerken aan een gezonde leefstijl met De Gecombineerde Leefstijl Interventie

  06 oktober 2021

  De gemeente Pekela en zorgverzekeraar Menzis werken samen om inwoners te begeleiden naar een gezondere leefstijl. Inwoners kunnen gebruik maken van een programma “de Gecombineerde Leefstijl Interventie” (GLI). Het gaat in dit programma om een algehele gezondere leefstijl voor mensen met overgewicht met de focus op bewustwording van de nieuwe leefstijl, het bewegen en het volhouden op de langere termijn.

 • Open Monumentendag 2021

  09 september 2021

  In het weekend van 11 en 12 september zijn er in heel Nederland meer dan vierduizend prachtige monumenten gratis toegankelijk voor iedereen.

 • Agenda Openbare Vergadering Algemeen Bestuur De Kompanjie 13 juli 2021

  08 juli 2021
 • Positieve resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo

  05 juli 2021

  Jaarlijks laat de gemeente Pekela een cliëntervaringsonderzoek uitvoeren onder de inwoners die ondersteuning ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In Pekela was er een respons van 49 procent waarbij nagenoeg alle vragen positiever zijn beantwoord dan dezelfde vragen die gesteld zijn in 2018. Het onderzoek is dit jaar uitgevoerd met behulp van onderzoeksbureau ZorgfocuZ.

 • Beëdiging Jaap Kuin

  01 juni 2021

  De beëdiging van Jaap Kuin tot kroonbenoemde burgemeester van Pekela is vanavond.

 • Gemeente Pekela zendt live 4 mei herdenking uit

  26 april 2021

  De gemeente Pekela houdt op 4 mei 2021 een online herdenkingsdienst die live te volgen is via de website en de Facebookpagina van de gemeente. Op deze manier herdenkt de gemeente Pekela alle slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog samen met alle Pekelders nu een traditionele herdenking niet mogelijk is.

 • Gezonde leefomgeving centraal in Lokaal Preventieakkoord Pekela

  19 april 2021

  De gemeente Pekela gaat aan de slag met een Lokaal Preventieakkoord. Het Lokaal Preventieakkoord heeft als doel om de gezonde leefomgeving in Pekela te bevorderen. In het Lokaal Preventieakkoord worden afspraken tussen private en publieke partijen vastgelegd op de thema’s roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

 • Bericht van burgemeester Jaap Kuin over hoog besmettingsaantal in Pekela

  14 april 2021

  Burgemeester Jaap Kuin wil in een bericht naar alle inwoners aangeven dat hij zich zorgen maakt over het hoge besmettingsaantal in Pekela en roept alle Pekelders op om zich aan de maatregelen te houden en zich, wanneer hij/zij de kans heeft, zich te laten vaccineren.