Carbidschieten

Carbid schieten is een oud en nieuw traditie. Omdat het erg gevaarlijk is, zijn er regels voor. Wilt u carbid schieten? Vraag dan voor 1 december een ontheffing aan bij de gemeente.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden:

Algemeen

 • Het is verboden op een zodanige wijze met carbid te schieten dat het gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan veroorzaken.

Tijdvak en maximale inhoud carbidbussen

 • Carbidschieten is alleen toegestaan op 31 december (oudejaarsdag) tussen 10.00 uur tot 18.00 uur;
 • De bussen waarmee mag worden geschoten hebben een maximale inhoud van 60 liter per bus.

Personen die carbidschieten

 • Degene die carbidschieten mogen in koppels van twee personen per carbidbus schieten; tenminste één persoon dient de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt;
 • Beide personen dienen gehoorbescherming en een vuurwerkbril te dragen;
 • Personen die als toeschouwer aanwezig zijn dienen op veilige afstand te staan;
 • Degene die met carbid schiet of daarbij behulpzaam is, mag niet onder invloed van alcohol of drugs zijn.

Afstanden

 • Het vrije schootsveld bedraagt minimaal 75 meter en hierin mogen geen verharde openbare wegen of paden liggen;
 • De afstand tot omliggende gebouwen is minimaal 100 meter;
 • De richting waarin wordt geschoten dient tegengesteld te zijn aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen.

Plaats en wijze van schieten

 • Carbidschieten is alleen toegestaan op een particulier erf (geen openbaar gebied);
 • Het terrein moet voldoende veilig zijn ingericht, dit houdt in dat er voldoende verlichting en afzettingen voor het publiek aanwezig is;
 • Het gebruik van deksels is verboden. Het schieten dient alleen te gebeuren met kunststof ballen.

Meer informatie: artikel 2:73a van de APV van de gemeente Pekela.

Bijzonderheden

Als u carbid en water mengt krijgt u een gasmengsel dat snel kan ontploffen. Dit mag niet zomaar in Nederland. Ook andere stoffen die hierop lijken mag u niet zomaar laten exploderen.

Wetten

Aanpak

Wilt u toestemming vragen om met oud en nieuw carbid te schieten? Vraag dan voor 1 december een ontheffing aan bij de gemeente. Zonder ontheffing bij de gemeente is carbidschieten niet toegestaan.

Doe de aanvraag online:

Ontheffing carbidschieten

 • Lees de voorwaarden goed door
 • Houd uw DigiD bij de hand
 • Vul het formulier volledig in
 • Lever een tekening aan van de locatie

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.