Kinderopvang

In de gemeente zijn verschillende vormen van kinderopvang. Denk aan kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een gastouder of de peuteropvang.

In de gemeente zijn verschillende vormen van kinderopvang. Denk aan kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een gastouder of de peuteropvang. U benadert ze rechtstreeks voor informatie en om uw kind aan te melden. Alle locaties staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Alle locaties voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang. De inspectierapporten staan erbij.

De belastingdienst vergoedt soms een deel van de opvangkosten. Lees de voorwaarden over de kinderopvangtoeslag op website van de Belastingdienst

In opdracht van de gemeente inspecteert de GGD jaarlijks alle vestigingen van de kinderopvang. Voldoet een opvang niet aan de eisen, dan moet de houder daar binnen een vastgestelde termijn aan voldoen.

Peuteropvang met Voorschoolse educatie 

In de gemeente Pekela zijn een aantal organisaties actief die peuteropvang bieden aan peuters van 2,5 tot 4 jaar. Zij bieden ook voorschoolse educatie (VE). VE is om achterstand in taal en/of ontwikkeling te voorkomen of weg te werken.

Hieronder volgt een overzicht van deze organisaties en hun locaties

Organisatie: Stichting Peuterwerk 

Postbus 50
9460 AB Gieten
Telefoonnummer: 088-0305188
E-mail: info@stichtingpeuterwerk.nl

Locaties:

't Kiepertje
Meidoornlaan 88
9663 EG Nieuwe Pekela
Telefoonnummer: 06-40123565
't Kiepertje is gevestigd in buurthuis De Kiepe in Nieuwe Pekela.

Ukkies
Noorderkolonie 13
9663 TT Nieuwe Pekela
Telefoonnummer: 06-40626965
Ukkies is gevestigd in buurthuis De Riggel in Boven Pekela.

De Blokkendoos
Burgemeester Snaterlaan 68C
9665 HS Oude Pekela
Telefoonnummer: 06-13928422
De Blokkendoos is gevestigd in de brede school De Groenling in Oude Pekela.


Organisatie: Stichting Kinderopvang KiWi

Zaanstraat 47A
9673 CA Winschoten
Telefoonnummer: 0597-431844
E-mail: kiwi@kinderopvangkiwi.nl

Locatie:

De Vissen
Sportlaan 10
9665 HT Oude Pekela
Telefoonnummer: 0597-431844
De Vissen is gevestigd in het Kindcentrum Feiko Clock in Oude Pekela.