Leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als ouder of verzorger bent u er verantwoordelijk voor dat uw kind dagelijks op school komt. In veel gevallen is dat geen probleem omdat de school dichtbij is. Deze kinderen lopen, fietsen of gaan met het openbaar vervoer naar school. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar voor sommige kinderen is dat niet het geval. Speciaal voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen heeft de gemeente Pekela de verordening leerlingenvervoer 2015 en kunnen ouders/verzorgers eventueel in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening.

Vervoersvoorziening aanvragen

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende soorten vervoersvoorzieningen:

uitgangspunt: openbaar vervoer (reiskosten van de leerling en eventueel een begeleider);
anders ook:

  • eigen vervoer (een kilometervergoeding voor fiets, bromfiets/scooter of auto c.q. motorvoertuig)
  • aangepast vervoer (wordt geregeld door de gemeente, bij voorbeeld een taxibusje)
  • onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten van weekend- en vakantievervoer van leerlingen die in verband met het volgen van voor hen passend onderwijs in een internaat of pleeggezin moeten verblijven.

Het gaat om het vervoer van huis en terug  naar de volgende scholen

  • een (speciale) school voor basisonderwijs
  • een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs
  • een school voor voortgezet onderwijs

Heeft u nog vragen dan kunt u:

Uitgelicht