Onderwijs, jeugd en gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin, peuterspeelzalen, basisscholen, voortgezet onderwijs, schoolvakanties en leerlingenvervoer.

 • Centrum voor Jeugd en Gezin

  Het CJG Pekela helpt ouders, kinderen en jongeren bij vragen en problemen bij opvoeden en opgroeien.

 • Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

  Als (pleeg)ouder, verzorger en als jongere / (pleeg)kind kunt u te maken krijgen met jeugdhulp. U als inwoners van Pekela mag er van uit gaan dat u de juiste hulp krijgt aangeboden en met respect wordt geholpen.

 • Kinderopvang

  In de gemeente zijn verschillende vormen van kinderopvang. Denk aan kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een gastouder of de peuteropvang.

 • Leerplicht

  Elk kind in Nederland is verplicht om vanaf het 5e jaar elke dag naar school te gaan. Uw kind is leerplichtig tot de dag waarop hij/zij 18 jaar wordt.

 • Basisscholen

  Overzicht van basisscholen in de gemeente Pekela.

 • Voortgezet onderwijs

  Informatie over het Dollard College in Pekela.

 • Schoolvakanties

  Een overzicht van de schoolvakanties.

 • Leerlingenvervoer

  U kunt als ouders/verzorgers eventueel in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening.

 • Rechtmatigheidskader Jeugd

  Op 23 oktober 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Pekela de Toetsingskaders kwaliteit en rechtmatigheid Zorg Wmo/Jeugd vastgesteld. De toetsing- en rechtmatigheidskaders zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad van Pekela en op deze pagina te vinden als externe bijlage.