WMO

Heeft u ondersteuning nodig in uw zelfredzaamheid? Of wilt u met iemand praten over de beslommeringen in het dagelijks leven?
De Wmo is bedoeld voor inwoners die problemen hebben in hun dagelijks leven. Samen met een Wmo begeleider wordt gekeken naar een oplossing. Wat kan de inwoner zelf regelen en waar is extra ondersteuning nodig.

Begeleiding

Wonen, werken, gezondheid, vaste lasten en sociale contacten met familie, vrienden en buren. Is de administratie niet helemaal meer bij? Hierover kunt u praten met een medewerker van de Algemene Voorziening Begeleiding Wmo (AVB).

Op werkdagen zijn de medewerkers bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur op t. 0597-613902. U kunt ook voor een gesprek binnenlopen in De Binding aan Sportlaan 4 te Oude Pekela of De Kiepe Multifunctionele accommodaties aan de Meidoornlaan 88 te Nieuwe Pekela.

Hulp bij de huishouding

Heeft u problemen met het schoonhouden van uw huis? Dan kunt u contact opnemen met de onderstaande organisaties. Zij gaan met u kijken wat u zelf nog kunt doen, wat familie of vrienden voor u kunnen betekenen en of het nodig is dat de huishoudelijke ondersteuning vanuit de gemeente wordt ingezet door de organisatie.

Ondersteuning bij vervoer, woningaanpassingen en hulpmiddelen

Wilt u een gesprek over ondersteuning bij vervoer, aanpassingen aan de woning of hulpmiddelen zoals een rolstoel of een scootmobiel, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Veendam.

Op werkdagen is de gemeente telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13:00 uur op t. 0598 – 652222.

Het inloopspreekuur voor de Wmo werkt alleen op afspraak!

Onder andere in verband met het Corona-virus is er geen inloopspreekuur bij de Wmo.
Wilt u toch langskomen om in gesprek te gaan? Dan kan hier voor een afspraak gemaakt worden via t. 0598 – 652222.

Toetsingskader kwaliteit en rechtmatigheid Zorg WMO

Op 23 oktober 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Pekela de Toetsingskaders kwaliteit en rechtmatigheid Zorg Wmo/Jeugd vastgesteld. De toetsingskaders zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad van Pekela en te vinden via: Toetsingskaders kwaliteit en rechtmatigheid Zorg WMO/Jeugd, u vindt de toetsingskaders daar als externe bijlage.