Woonvisie

Woonvisie 2015 en het Regionaal woon- en leefbaarheidsplan Oost-Groningen.

Inspraak ontwerp-woonvisie 2019 - 2023 gemeente Pekela

De woonvisie bevat de visie op het wonen in de gemeente Pekela voor de komende 5 jaren, met een vooruitblik op de jaren daarna. In de woonvisie is vastgelegd hoe de gemeente wil werken aan goed wonen in de gemeente. We willen de kwaliteit van de woningvoorraad versterken en de woningvoorraad toekomstbestendig maken. We willen dat iedereen in Pekela geschikte woonruimte kan vinden die aansluit bij de eigen behoefte. In de woonvisie wordt daarom ingegaan op leefbaarheid in de dorpen, de bestaande woningvoorraad, nieuwbouw, sociaal wonen en wonen met zorg.

De ontwerp-woonvisie inzien

U kunt de ontwerp-woonvisie 2019 - 2023 inzien vanaf dinsdag 2 april tot 15 mei 2019 tijdens openingsuren in het gemeentehuis, Raadhuislaan 8 in Oude Pekela. U kunt de onwerp-woonvisie ook hieronder downloaden en digitaal bekijken:   

Reageren op de ontwerp-woonvisie?

Ter voorbereiding op de vaststelling van de woonvisie wordt inspraak verleend aan natuurlijke en rechtspersonen die in de gemeente een belang hebben. Tot 21 mei 2019 kunt u uw mening op de ontwerp-woonvisie schriftelijk kenbaar maken bij Burgemeester en Wethouders van Pekela, Postbus 20000, 9665 ZM OUDE PEKELA.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via info@pekela.nl of via telefoonnummer 0597 617555.

Woonvisie 2015 en Regionaal woon- leefbaarheidsplan Oost-Groningen

Uitgelicht