Woonvisie

Woonvisie 2015 en het Regionaal woon- en leefbaarheidsplan Oost-Groningen.

Inspraak ontwerp-woonvisie 2019 - 2023 gemeente Pekela

De woonvisie bevat de visie op het wonen in de gemeente Pekela voor de komende 5 jaren, met een vooruitblik op de jaren daarna. In de woonvisie is vastgelegd hoe de gemeente wil werken aan goed wonen in de gemeente. We willen de kwaliteit van de woningvoorraad versterken en de woningvoorraad toekomstbestendig maken. We willen dat iedereen in Pekela geschikte woonruimte kan vinden die aansluit bij de eigen behoefte. In de woonvisie wordt daarom ingegaan op leefbaarheid in de dorpen, de bestaande woningvoorraad, nieuwbouw, sociaal wonen en wonen met zorg.

De woonvisie inzien

U kunt de woonvisie hieronder downloaden digitaal bekijken:   

Regionaal woon- leefbaarheidsplan Oost-Groningen