Visie op zonneparken in Pekela

De gemeente Pekela wil graag een bijdrage leveren aan de energietransitie in de vorm van Zonneparken. Zonneparken vormen een mogelijkheid om duurzame energie op te wekken in onze gemeente. Het opwekken van zonne-energie is een goede stap om deze belangrijke bijdrage te leveren.

ZonnepanelenAanvragen zonnepark toetsen

Er komen bij de gemeente aanvragen binnen voor het opzetten van een zonnepark. Om deze aanvraag te toetsen is een visie voor zonneparken nodig. Waar mogen zonneparken komen en hoe moeten de plannen daarvoor worden opgesteld? Hoeveel zonneparken mogen er in Pekela komen en in welke vorm? Dit zijn vragen waar in de visie antwoord op wordt gegeven.

Concept visie

De visie is voorbereid (bekijk hier) en heeft als concept ter inzag gelegen tot 15 januari 2019. In deze periode zijn zes zienswijzen ingediend.

Vaststelling door de gemeenteraad

Op dinsdag 5 februari 2019 stond de vaststelling van de Zonnevisie op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Pekela. Tijdens de behandeling van de zonnevisie kwamen er veel vragen en opmerkingen vanuit de gemeenteraad betreft de zonnevisie. Er is daarom besloten de vaststelling van de zonnevisie voor Pekela op te schorten naar de raadsvergadering in april 2019. In de tussentijd wordt de visie waar nodig aangevuld en aangepast naar aanleiding van de vragen/opmerkingen van de gemeenteraadsleden.

 Wanneer de zonnevisie is vastgesteld wordt dit uiteraard gecommuniceerd.

Stukken in zien

De vergadering en geagendeerde documenten zijn via deze link te zien. Alle ingediende reacties en de Reactienota zijn opgenomen op de raadsagenda van de vergadering van dinsdag  5 februari 2019. 

Vragen?

Voor informatie over de Zonnevisie is er informatie in de vorm van vragen en antwoorden opgesteld. De meest actuele informatie kunt u hier inzien.

Uitgelicht