Visie op zonneparken in Pekela

De gemeente Pekela wil graag een bijdrage leveren aan de energietransitie in de vorm van Zonneparken. Zonneparken vormen een mogelijkheid om duurzame energie op te wekken in onze gemeente. Het opwekken van zonne-energie is een goede stap om deze belangrijke bijdrage te leveren.

ZonnepanelenAanvragen zonnepark toetsen

Er komen bij de gemeente aanvragen binnen voor het opzetten van een zonnepark. Om deze aanvraag te toetsen is een visie voor zonneparken nodig. Waar mogen zonneparken komen en hoe moeten de plannen daarvoor worden opgesteld? Hoeveel zonneparken mogen er in Pekela komen en in welke vorm? Dit zijn vragen waar in de visie antwoord op wordt gegeven.

Betrokkenheid

Met een visie voor zonneparken ontstaat er ruimte voor inwoners en voor ontwikkelaars om zonneparken te gaan ontwikkelen en vestigen in Pekela. Het opstellen van een visie lukt niet zonder de betrokkenheid van ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties. Wat vindt u belangrijk?

Positieve bijdrage

Het college van burgemeester en wethouders van Pekela ziet het opstellen van een visie voor zonneparken als start voor de ontwikkelingen op energiegebied. Het is een mooie eerste ontwikkelingskans voor Pekela, ondernemers en inwoners.

Concept visie

De visie is voorbereid en op dit moment als concept klaar gemaakt. Aanvullingen of opmerkingen die tot een verbetering van de visie leiden kunt u aan ons doorgeven. Dit kan door een afspraak te maken met de gemeente. Dit kunt u doen tot 15 januari 2019. Daarna zal de visie definitief worden gemaakt en worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling. Ontwikkelingen op gebied van deze visie zullen worden bijgehouden via onze pagina ‘Nieuws’.

Bekijk hier de concept visie

Vragen?

Voor vragen over de visie voor zonneparken is er informatie in de vorm van vragen en antwoorden opgesteld. Deze kunt u hier inzien.

Uitgelicht