Verhuizing doorgeven

Wanneer u naar of binnen Pekela verhuist, dan moet u dit aan de gemeente doorgeven. De termijn waarbinnen u een adreswijziging kunt doorgeven is maximaal 4 weken voor, en maximaal 5 dagen na de datum van uw daadwerkelijke verhuizing.

Een verhuizing naar of binnen de gemeente Pekela kunt u online doorgeven. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Online uw verhuizing doorgeven

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

Corona

In verband met het Coronavirus willen wij het aantal bezoekers aan het gemeentehuis beperken. Daarom verzoeken wij u om uw verhuizing digitaal door te geven. Lukt het u niet om digitaal uw verhuizing door te geven? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente voor een afspraak.

Meenemen naar het gemeentehuis

  • Geldig identiteitsbewijs van uzelf
  • Bij kamerverhuur een getekend huurcontract.

Wie kan een verhuizing doorgeven?

  • U zelf als u 16 jaar of ouder bent.
  • De ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar.
  • De ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, tenzij deze personen zelf aangifte doen.
  • De curator van de onder curatele gestelde.
  • Een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde woonadres.
  • Ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde woonadres.
  • Echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben.
  • Iedere meerderjarige die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager.