Inschrijven vanuit het buitenland

Een aangifte ''eerste inschrijving'' geldt voor burgers die zich vanuit het buitenland voor het eerst in Nederland vestigen of al eerder ingeschreven hebben gestaan, maar uitgeschreven zijn voor 1 oktober 1994.

De aangifte moet binnen vijf dagen na aanvang van verblijf in Nederland in persoon geschieden. Deze aangifte is ook van toepassing op kinderen die in Nederland zijn geboren en aan de verblijfscriteria voldoen, maar waarvan geen van de ouders als ingezetene in de administratie van een gemeente (GBA) staat ingeschreven.

Afspraak maken

Voor een Eerste inschrijving Nederland dient u persoonlijk langs te komen op het gemeentehuis. U  moet hiervoor een afspraak maken.

Direct een afspraak maken

U moet het volgende meenemen naar het gemeentehuis:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • een geldig reisdocument of ander document waaruit de nationaliteit blijkt.
  • wanneer geboren in het buitenland: een akte van geboorte.
  • afhankelijk van het land van geboorte, zie circulaire Ministerie van Justitie betreffende legalisatie.
  • bij een vreemde nationaliteit een bewijs van aanmelding bij het vreemdelingenloket.
  • eventueel een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden.
  • bij burgers afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba een bewijs van uitschrijving.
  • eventueel worden documenten gevraagd die kunnen strekken tot bewijs aangaande de bewoning van een pand (bijvoorbeeld huurcontract, eigendomsbewijs, een verklaring van de hoofdbewoner van het pand).