Wonen

Verhuizing doorgeven, Pekels Goud, Oude Pekela Centraal, woonvisie, buurten en dorpen, veiligheid, rioolverstopping, energieloket Pekela, slim wonen en stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering.

 • Verhuizen

  Verhuizing doorgeven, verhuizen naar het buitenland, verhuizen en gemeentelijke belastingen, inschrijven vanuit het buitenland.

 • Pekels Goud

  Pekels Goud is een initiatief van de gemeente Pekela. De gemeente Pekela heeft de behoefte gevoeld om een eerlijk en breed verhaal over Pekela te vertellen, nadat Pekela meerdere keren negatief in het nieuws is gekomen.

 • Afwegingskader aanbieders Wonen met Zorg

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela hebben het 'Afwegingskader aanbieders Wonen met zorg' in concept opgesteld.

 • Oude Pekela Centraal

  Pekela blijft in ontwikkeling. Het ontwikkelingsplan Oude Pekela centraal is in 2017 tot stand gekomen met grote input vanuit het dorp. Na de bouw van de Groenling (brede school) en multifunctionele accommodatie De Binding is nu het centrum aan bod.

 • Woonvisie

  Woonvisie 2015 en het Regionaal woon- en leefbaarheidsplan Oost-Groningen.

 • Subsidie sloopwoningen

  21 december 2018

  Het college van de gemeente Pekela heeft besloten de subsidieregeling voor de sloop van grondgebonden woningen te verlengen. Hierdoor is het ook in 2019 mogelijk om de subsidie aan te vragen. De subsidie is bedoeld om het slopen van slechte woningen te stimuleren.

 • Buurt en dorp

  Bewonersorganisatie, buurtverenigingen en buurt- en dorpshuizen.

 • Veiligheid

  Buurtagenten, rampenbestrijding en Burgernet.

 • Rioolverstopping

  De eigenaar van het huis is tot aan de erfscheiding zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het rioolstelsel op zijn eigen terrein.

 • Energieloket gemeente Pekela

  De gemeente Pekela helpt u mee met het treffen van energiebesparende maatregelen voor uw huis.

 • Projecten

  Slim wonen en Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering.

 • Carbidschieten

  Wilt u tijdens oud & nieuw met carbid schieten? Doe dan een melding bij de gemeente.

 • Vreugdevuren

  Een vuurtje op straat op oudejaarsavond? Het lijkt misschien gezellig, maar de gevolgen zijn groter dan u denkt. Daarom zijn oudejaarsvuren niet toegestaan. Dit is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening.

 • Visie op zonneparken in Pekela

  De gemeente Pekela wil graag een bijdrage leveren aan de energietransitie in de vorm van Zonneparken. Zonneparken vormen een mogelijkheid om duurzame energie op te wekken in onze gemeente. Het opwekken van zonne-energie is een goede stap om deze belangrijke bijdrage te leveren.

 • Straatverlichting

  Veelgestelde vragen over straatverlichting

 • Gemeente Pekela wijst plaatsen openbare laadpalen aan

  18 september 2019

  Het elektrische vervoer in Nederland zal de komende jaren sterk toenemen en daarmee ook de behoefte aan laadpalen in de openbare ruimte. Landelijk wordt er gewerkt aan een openbare infrastructuur voor elektrisch rijden. In Drenthe en Groningen worden er de komende jaren 1000 laadpalen geplaatst. Inwoners van onze gemeente kunnen een laadpaal aanvragen.

Uitgelicht